Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach zadania została wykonana rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów. W ramach inwestycji powstał budynek techniczny, a w nim pomieszczenia techniczne – sterownia, prasa do osadów oraz pomieszczenie socjalne. Utwardzono również plac i zamontowano nowe urządzenia specjalistyczne.

Wartość projektu: 1.369.696,63 zł.
Dofinansowanie UE: 835.180,00 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu wykonano prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka w gminie Baranów: wymiana stolarki okiennej, elewację, cokół, utwardzenie terenu wraz z wykonaniem opaski, remont wejścia, ogrodzenie.

Wartość projektu: 189.891,39 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ukształtowano obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości Pogonów w gminie Baranów – wykonano chodniki i małą infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. W ramach projektu wykonano roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, zjazdy indywidualne, chodniki, elementy małej architektury, roboty wykończeniowe, montaż tablic z fotokodami QR.

Wartość projektu: 388.376,91 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu wykonano prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka w gminie Baranów: pokrycie dachu i odgromówkę.

Wartość projektu: 74.626,14 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu wykonano prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł w gminie Baranów: wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ściany cokołowej, wykonanie tynku strukturalnego wokół cokołu, opaska, komin, instalacja alarmowa.

Wartość projektu: 40.737,93 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu urządzono teren rekreacyjny w miejscowości Kozioł w gminie Baranów. Wybudowano i urządzono plac zabaw z ogrodzeniem oraz oznakowano szlak rowerowy na odcinku Czołna - Kozioł.

Wartość projektu: 46.275,59 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu urządzono teren rekreacyjny w miejscowości Pogonów w gminie Baranów. Wybudowano i urządzono plac zabaw z ogrodzeniem.

Wartość projektu: 42.861,03 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu urządzono teren rekreacyjny w miejscowości Śniadówka w gminie Baranów. Wybudowano i urządzono plac zabaw z ogrodzeniem.

Wartość projektu: 47.080,24 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa stanu infrastruktury publicznej – infrastruktury społecznej z obszaru LGD "Zielony Pierścień", co przełoży się na wzrost poziomu integracji lokalnej społeczności oraz wzmacnianie więzi międzyludzkich i dobrych stosunków sąsiedzkich.

Wartość projektu: 27.595,25 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Baranów poprzez zakup wozu asenizacyjnego, co wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Wartość projektu: 523.000,92 zł.