Wybrane inwestycje zrealizowane lub ukończone w 2014 roku.

W ramach inwestycji rozbudowano budynek Urzędu Gminy od strony zachodniej poprzez dobudowanie części ścian oraz zamontowano 2 nowe bramy przesuwne.

W ramach termomodernizacji wykonano ocieplenie budynku Urzędu Gminy i nową elewację. Przeprowadzono również konserwację pokrycia dachowego.

Wartość zadania: 223.293,48 zł.

Powiększ zdjęcie: Budynek Urzędu Gminy Baranów (1) Powiększ zdjęcie: Budynek Urzędu Gminy Baranów (2) Powiększ zdjęcie: Budynek Urzędu Gminy Baranów (3)

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł w gminie Baranów.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie : 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju".

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe, wykonano ocieplenie i nową elewację, komin oraz instalację alarmową.

Wartość zadania 39.507,93 zł, w tym dofinansowanie 24.250,00 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Kozioł (1) Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Kozioł (2)

Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów centrum miejscowości poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie: 413 - "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

W ramach zadania zostały wykonane chodniki wraz ze zjazdami oraz elementy małej architektury.

Wartość zadania: 412.799,27 zł, w tym dofinansowanie 251.592,86 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Chodniki i mała infrastruktura w Pogonowie (1) Powiększ zdjęcie: Chodniki i mała infrastruktura w Pogonowie (2) Powiększ zdjęcie: Chodniki i mała infrastruktura w Pogonowie (3)

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu RPO WL 2007-2013, Działanie: 8.2 – "Infrastruktura szkolna i sportowa".

W ramach zadania wykonano boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 4909 m2, wykonano trybuny, ogrodzenie, oświetlenie i monitoring oraz plac zabaw.

Wartość zadania 1.380.506,76 zł, w tym dofinansowanie 1.088.789,40 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Boisko piłkarskie w Baranowie (1) Powiększ zdjęcie: Boisko piłkarskie w Baranowie (2) Powiększ zdjęcie: Boisko piłkarskie w Baranowie (3)

Logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015Przebudowa ciągu dróg gminnych numer 107413L i Nr 107412L łączących dwie drogi powiatowe o numerach 2515L i 1516L.

Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Czołnowska polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości 2200 mb.

Wartość zadania – 720.026,39 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 360.013 zł.

Powiększ zdjęcie: Przebudowane drogi Nr 107413L i 107412L w Woli Czołnowskiej (1) Powiększ zdjęcie: Przebudowane drogi Nr 107413L i 107412L w Woli Czołnowskiej (2) Powiększ zdjęcie: Przebudowane drogi Nr 107413L i 107412L w Woli Czołnowskiej (3) Powiększ zdjęcie: Przebudowane drogi Nr 107413L i 107412L w Woli Czołnowskiej (4)

Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie : 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

W ramach zadania wykonano plac zabaw w miejscowości Śniadówka.

Wartość zadania 47.080,24 zł, w tym dofinansowanie 25.000 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Śniadówka (1) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Śniadówka (2) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Śniadówka (3)

Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kozioł – placu zabaw.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie: 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

W ramach zadania wykonano plac zabaw w miejscowości Kozioł.

Wartość zadania 46.975,59 zł, w tym dofinansowanie 25.000 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Kozioł (1) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Kozioł (2) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Kozioł (3)

Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pogonów– placu zabaw.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie: 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

W ramach zadania wykonano plac zabaw w miejscowości Pogonów.

Wartość zadania 42.861,03 zł, w tym dofinansowanie 25.000 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Pogonów (1) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Pogonów (2) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Pogonów (3)

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie: 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka.

Wartość zadania 71.566,14 zł, w tym dofinansowanie 48.692,00 zł z budżetu UE.

Remont połączony z modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołna w gminie Baranów.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie: 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" przez Gminne Centrum Kultury w Baranowie.

W ramach zadania wykonano docieplenie stropu, ścian, wymiana stolarki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołna.

Wartość zadania 35.111,78 zł, w tym dofinansowanie 23.053,84 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w Czołnie