Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: 

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Nazwa zadania:

Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie.

Wartość dofinansowania: 78 678,50 zł

Całkowita wartość zadania: 98 437,00 zł

W czerwcu 2023 r Gmina Baranów pozyskała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie.

W ramach realizacji zadania doposażono kuchnię w niezbędny sprzęt pozwalający na usprawnienie przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów.

W tym celu zakupiono niezbędne wyposażenie do sporządzania potraw w postaci pieca konwekcyjno – parowego. Ponadto na wyposażenie stanowiska obróbki cieplnej zakupiono taboret elektryczny, kuchnię elektryczną wolnostojącą, patelnię elektryczną. Stanowisko przygotowania potraw zostało wyposażone w urządzenie do mielenia mięsa – wilk do mięsa, krajalnicę do wędlin i serów, szatkownicę elektryczną do warzyw, obieraczkę mechaniczną do ziemniaków oraz mikser ręczny. Na stanowisku wydawania posiłków zakupiono bemar elektryczny jezdny i termosy do przenoszenia potraw.

Ponadto stanowisko odbioru naczyń brudnych otrzymało nowoczesną zmywarkę kapturową znacznie usprawniającą proces mycia i dezynfekcji.