Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie

ul. Długa 26
24-105 Baranów

tel. 81 883-40-01

Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Baranowie jest lek. med. Marek Kuźma

SPZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Harmonogram pracy lekarzy przyjmujących w SPZOZ w Baranowie
lek. med. Marek Kuźma
pon. 1300-1800
wt. 800-1300
śr. 1300-1800
czw. 800-1300
piąt. 1300-1800

lek. med. Ewa Bochyńska
pon. 800-1300
wt. 1300-1800
śr. 800-1300
czw. 1300-1800
piąt. 800-1300

Telefoniczna rejestracja pacjentów: od godz. 8:15 pod nr tel. 81 883-40-01
Wizyty domowe: w godzinach pracy lekarzy.

Logo BIPBiuletyn Informacji Publicznej SPZOZ w Baranowie

Poza godzinami pracy SPZOZ w Baranowie dyżur lekarsko-pielęgniarki pełni SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-105 Puławy (Budynek Szpitala Specjalistycznego ul. Bema 1 ,  Paw A, niski parter wejście z tyłu budynku), tel. 81 450 25 10, 661 363 999

Wykaz podmiotów wykonujących badania diagnostyczne na zlecenia lekarzy pracujących w SPZOZ w Baranowie:

 • Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. - Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
 • SPZOZ Puławy, ul. Bema 1
 • NZOZ Ośrodek Diagnostyki Radiologicznej i USG w Puławach, ul. Wróblewskiego 18
 • NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 1/2E

Rejestracja on-line

SPZOZ Online white 64x64 Zarejestruj się za pomocą rejestracji elektronicznej - (On-Line)

Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie, ul. Długa 26, 24-105 Baranów

Cel projektu: Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w publicznym systemie ochrony zdrowia poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w SPZOZ Baranów oraz pakietu usług z obszaru e-zdrowia dostępnych bezpośrednio przez pacjentów placówki. Realizacja pozwoli na podniesienie efektywności funkcjonowania Zakładu poprzez umożliwienie realizacji usług w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zakres projektu:

Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze e-zdrowia, zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych oraz wzrost dostępności e-usług dla pacjentów. Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowia połączone z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Zakładu (prace instalacyjne okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą oraz zakup sprzętu komputerowego w tym serwera dla aplikacji, serwera NAS, UPS).

Wartość projektu: 296.410,46 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 251.948,89 zł.

Wkład własny: 44.461,57 zł.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baranowie pełni Pan Paweł Kamola e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie
  Długa 26, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-40-01
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie
  Długa 26, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-40-01
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rejestracja online - symbol serca i krzyżaInformujemy, że uruchomiona została możliwość rejestracji elektronicznej do poradni w SPZOZ w Baranowie.

Za pomocą rejestracji internetowej mogą Państwo zarejestrować się do każdego lekarza przyjmującego w przychodni. Każdy z lekarzy w swoim terminarzu pracy ma wyznaczony czas (aktualnie jest to ok 2 godzin w ciągu dnia) dla pacjentów chcących skorzystać z możliwości rejestracji elektronicznej.

Proces rejestracji jest bardzo prosty:

 1. Wchodzimy na stronę:
  1. LekarzeBezKolejki.pl – w polu "miejscowość" wpisujemy "Baranów", gdy pojawi się lista wybieramy właściwą pozycję z listy, natomiast w pole "specjalizacja lub nazwisko lekarza" wpisujemy "SPZOZ" i klikamy przycisk "Szukaj".
  2. lub bezpośrednio na podstronę SPZOZ w Baranowie.
 2. Na wyświetlonej liście lekarzy wybieramy termin wizyty u danego lekarza.
 3. Wybieramy sposób rejestracji (bez konta OSOZ /za każdym razem trzeba będzie podać wszystkie niezbędne dane/ lub za pomocą konta OSOZ /konto można założyć podczas pierwszej rejestracji/).
 4. Postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Ze względu na specyfikę obsługi pacjentów w SPZOZ w Baranowie, mogą występować drobne przesunięcia przyjęć pacjentów.

Zachęcamy do korzystania z nowej usługi.