Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie

ul. Długa 26
24-105 Baranów

tel. 81 883-40-01

SPZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00
Telefoniczna rejestracja pacjentów: od godz. 8:15 pod nr tel. 81 883-40-01
Wizyty domowe: w godzinach pracy lekarzy.

Poza godzinami pracy SPZOZ w Baranowie dyżur lekarsko-pielęgniarki pełni SPZOZ w Puławach, Przychodnia Rejonowa Nr 1, ul. Partyzantów 17, tel. 81 886-33-16

Wykaz podmiotów wykonujących badania diagnostyczne na zlecenia lekarzy pracujących w SPZOZ w Baranowie:

  • Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. - Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
  • SPZOZ Puławy, ul. Bema 1
  • NZOZ Ośrodek Diagnostyki Radiologicznej i USG w Puławach, ul. Wróblewskiego 18
  • NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych w Puławach, ul. Wojska Polskiego 1/2E