Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości oraz wzrost stopnia integracji społecznej i poczucia wspólnoty poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł, pełniącej funkcję kulturowo-społeczną.

Wartość projektu: 36.380,88 zł.