Status: Zakończony

Logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Wartość projektu: 43.000,00 zł.

W ramach projektu opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranów, który został przyjęty Uchwałą Nr VI/47/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 kwietnia 2015 r.