Dyrektor Danuta KutaDyrektor Danuta KutaGminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

ul. Rynek 14
24-105 Baranów

tel. 81 883-40-27, 81 883-40-45 wew. 26
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek-Piątek: 8:00 - 18:00

Logo BIPBiuletyn Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Katalog on-line Katalog książek on-line

Filia Biblioteczna w Śniadówce

Pracownicy

 • Szymczak Magdalena - Główna księgowa
 • Furtas Anna - Młodszy bibliotekarz

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie pełni Pan Paweł Kamola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
  Adres: ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-40-27 wew. 26
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
  Adres: ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-40-27 wew. 26
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Trochę historii

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie powstała w 1949 roku z inicjatywy Stanisława Koska ówczesnego Sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej. Od tej pory zaczęła gromadzić zbiory oraz podstawowy sprzęt biblioteczny. W pierwszym roku działalności placówka pozyskała 500 książek, a pierwszą bibliotekarką była Lucyna Kwit. Po roku bibliotekę przejęła Regina Szczotka. Następnie przez 31 lat jej kierowniczką była Anna Grzechnik. Potem opiekę nad placówką przejmowały kolejno Ewa Szymanek, Aleksandra Zarychta, Ewa Szymanek, Anna Ziomka i Małgorzata Janisz. Obecnie jej dyrektorem jest Danuta Kuta.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada filię w Śniadówce. Księgozbiór biblioteki liczy ok. 19.000 woluminów a w jego skład wchodzi:

 • literatura piękna polska i obca
 • literatura popularno naukowa
 • wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe
 • książki dla dzieci i młodzieży

W ciągu roku placówka wypożycza 25000 książek i czasopism, a co czwarty mieszkaniec gminy jest czytelnikiem.

Oprócz udostępniania zbiorów Gminna Biblioteka Publiczna stara się wraz z Gminnym Centrum Kultury w Baranowie czynnie prowadzić działalność kulturalną polegającą na:

 • tworzeniu bazy danych o gminie,
 • organizowaniu spotkań z twórcami kultury i sztuki,
 • współdziałaniu z twórcami ludowymi w zakresie krzewienia twórczości ludowej i zanikającego rzemiosła,
 • współpracy z kołami gospodyń wiejskich i zespołami śpiewaczymi w zakresie zachowania tradycji regionalnych,
 • promocji gminy na dożynkach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 • prowadzeniu wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli młodzieżowego "Klubu 4-h",
 • organizowaniu wystaw literackich oraz prezentujących dorobek biblioteki,
 • pracy z dziećmi.

biblioteka czynna sobota 2023Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Czytelników, GBP w Baranowie będzie otwarta w wybrane soboty 2023 roku.

Harmonogram otwarcia biblioteki w soboty 2023 roku

14, 21, 28 stycznia
11, 18, 25 lutego
11, 18, 25 marca
22, 29 kwietnia
13, 20, 27 maja
3, 17 czerwca
2, 16, 30 września
7, 14, 21 października
18, 25 listopada
2, 9 grudnia

Biblioteka czynna w soboty w godzinach 800-1300

ZAPRASZAMY

Powiększ grafikę: Plakat projektu Z książką na startW ramach projektu "Mała Książka - Wielki Człowiek" Gminna Biblioteka w Baranowie otrzymała Wyprawki Czytelnicze dla dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat (roczniki 2013-2016) wraz z rodzicami po odbiór Wyprawek Czytelniczych.

Każde dziecko w wieku 3-6 lat, które wraz z rodzicem odwiedzi bibliotekę, otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę "Pierwsze czytanki dla…" oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajdzie się także broszura dla rodziców "Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do szkoły".

Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzbieraniu 10 naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz pamiątkową przypinkę.

Uczestnicząc w projekcie "Mała Książka - Wielki Człowiek" dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Zapraszamy!