W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się całodzienna kwesta na terenie gminy Baranów (godz. 7.30-17.00). Serdecznie zapraszamy

Iwona Berlińska - Dyrektor
Gminne Centrum Kultury w Baranowie

WOŚP2023

Zmiana terminu wyjazdu do kina z dnia 26 stycznia 2023 r. na dzień 25 stycznia 2023 r.

Wyjazd do Multikina w Lublinie (Galeria Olimp) na film pt. „Kot w butach. Ostatnie życzenie.” odbędzie się dnia 25 stycznia 2023 r., godz. 10.00 (zbiórka przy Urzędzie Gminy w Baranowie).

Planowany pobyt w McDonald (dzieci proszone są o zabranie własnych pieniędzy).

Ferie 2023Gminne Centrum Kultury w Baranowie
zaprasza wszystkie dzieci i młodzież
z terenu gminy Baranów do udziału
w zajęciach świetlicowych

XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie oraz Gminne Centrum Kultury w Baranowie serdecznie zapraszają na XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w dniu 22 stycznia 2023 r.  w Kościele Parafialnym w Baranowie.

Program uroczystości:

Godz. 16.30 – 16.35       Otwarcie XIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek
Godz. 16.35 – 16.50       Występ Chóru „Pokolenie” pod kierownictwem Pani Anny Lenartowicz
Godz. 16.50 – 17.00      Występ Chóru „Jubilat” pod kierownictwem Pana Tadeusza Salamandry działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Baranowie
Godz. 17.00 – 18.00      Msza Święta
Godz. 18.00 – 18.10       Występ Zespołu Śpiewaczego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Baranowie
Godz. 18.10 – 18.20       Występ Zespołu Śpiewaczego „Kaolinki” z Baranowa
Godz. 18.20 – 18.30       Występ Zespołu Śpiewaczego „Czołnowianki”  z Czołny
Godz. 18.30 – 18.40      Występ Zespołu Śpiewaczego „Śniadowianki” ze Śniadówki
Godz. 18.40 – 18.50      Występ Zespołu Śpiewaczego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich „Zagoździanki” z Zagoździa
Godz. 18.50 -19.00         Występ Zespołu Śpiewaczego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich „Koziołki” z Kozła
Godz. 19.00 – 19.10       Występ Zespołu Śpiewaczego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich „Wolawianki” z Woli Czołnowskiej

ZAPRASZAMY !!!

Jasełka z MDP Kozioł

Moje bezpieczne ferieGminne Centrum Kultury w Baranowie
zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy Baranów
do udziału w konkursie plastycznym pt.

„Moje bezpieczne ferie”

Konkurs odbędzie się 18 stycznia 2023 r. w świetlicy Urzędu Gminy Baranów o godzinie 13.00

pdfRegulamin konkursu197.98 KBpdfKlauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych283.13 KB

II Jarmark Bożonarodzeniowy 1Dnia 18 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 na placu przy budynku Urzędu Gminy w Baranowie odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy. Składamy podziękowania wystawcom, artystom, twórcom ludowym za piękne, kolorowe stoiska  z ręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi. Za wspaniały klimat dziękujemy zespołowi muzycznemu działającemu przy Kole Gospodyń Wiejskich „Wolawianki” z Woli Czołnowskiej oraz Św. Mikołajowi. Podziękowania kierujemy również do osób kupujących, którzy swoją hojnością wsparli nasze przedsięwzięcie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia pod adresem https://galerie.gminabaranow.pl/index.php/2022/category/448-jarmark-bozonarodzeniowy-2022

Dnia 9 grudnia 2022 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Baranowie.  Klub Seniora w Baranowie powstał w ramach projektu „Seniorzy w Gminie Baranów”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014- 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

W uroczystości otwarcia Klubu Seniora udział wzięli licznie zgromadzeni seniorzy oraz zaproszeni goście m.in.:

 • Pan Krzysztof Szulowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Janusz Wawerski – Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego, doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki reprezentujący Pana prof. Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki,
 • Pan Wojciech Zbiegień – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który reprezentujący Pana Lecha Sprawkę – Wojewodę Lubelskiego,
 • Pani Danuta Smaga – Starosta Powiatu Puławskiego,
 • Pan Jan Ziomka – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego,
 • kan. Andrzej Wacław Maleszyk – Proboszcza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie
 • Mariusz Wójcik – wikariusz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie
 • Pan Jacek Kaliński - Dyrektor Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
 • Pan Paweł Czarnomski - wykonawca adaptacji budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Seniorzy w Gminie Baranów”,
 • Pan Stanisław Antoniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Baranów,
 • Pani Marianna Goluch – Zastępca Przewodniczącego Gminy Baranów,
 • Pani Pelagia Maruszak – Zastępca Wójta Gminy Baranów,
 • Pan Stanisław Włodarczyk – Sekretarz Gminy Baranów,
 • Pani Magdalena Stefaniak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie,
 • Pan Piotr Wiącek – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie,
 • Pan Stanisław Kowalczyk – sołtys gminy Baranów,
 • Prowadzący zajęcia w ramach projektu „Seniorzy w Gminie Baranów” m.in.: Pani Mariola Kowalik, Pan Wojciech Szewczyk, Pani Karolina Berlińska.

Uroczystego otwarcia Klubu dokonał Pan Mirosław Roman Grzelak - Wójt Gminy Baranów. Następnie Ks. kanonik Andrzej Wacław Maleszyk - proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie dokonał poświęcenia obiektu. Po przecięciu wstęgi uczestnicy uroczystości zwiedzili siedzibę Klubu.

Seniorzy z radością przyjęli zorganizowanie placówki przeznaczonej na ich potrzeby.

Celem Klubu Seniora jest aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. W tym celu działania ukierunkowane są na  przeprowadzeniu zajęć o charakterze integracyjnym, kulturalno-edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym  dostosowanym do możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone w ramach klubu nastawione są na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz na umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych i wycieczkach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii pod adresem https://galerie.gminabaranow.pl/index.php/2022/category/447-otwarcie-klubu-seniora-w-baranowie

W I Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Sołtysa Baranowa pod patronatem Wójta Gminy Baranów rywalizowało 38 szachistów. W dwóch turniejach rozegrano po 7 partii tempem 10 minut + 5 sekund za ruch. W turnieju „A” zwyciężył Tomasz Głodek, w turnieju „B” Jakub Skrzypczak. Nagrodę dla najlepszego zawodnika z gminy Baranów w turnieju „A” otrzymał Adam Maruszewski, turnieju „B” Izabella Kania. Jedyną kobietą w turnieju „A” była Pani Justyna Szymańska-Mazurek.

Wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe medale, zwycięzcy statuetki i nagrody książkowe, które wręczali Pan Mirosław Roman Grzelak - Wójt Gminy Baranów  oraz Pan Stanisław Kowalczyk - Sołtys Baranowa. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w turnieju.

Zapraszamy do obejrzenia galerii pod adresem https://galerie.gminabaranow.pl/index.php/2022/category/446-i-otwarty-turniej-szachowy-o-puchar-soltysa-baranowa-pod-patronatem-wojta-gminy-baranow

Gminne Centrum Kultury w Baranowie zaprasza na spotkanie grupy rekonstrukcji, które odbędzie się w dniu 21.12.2022 r. o godz. 17.00 w świetlicy Urzędu Gminy Baranów. Bardzo prosimy o stawienie się wszystkich osób należących do grupy.