Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Baranów przyjęte Uchwałą Rady Gminy Baranów Nr IV/29/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Baranów.