Powiększ zdjęcie: Marian MolendaMarian MolendaMarian Molenda urodził się 24 marca 1958 roku w Baranowie Lubelskim. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (w pracowni prof. Franciszka Duszenki). Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w latach 1983-1985. Od połowy lat osiemdziesiątych mieszka i tworzy w Nysie. Prowadzi pracownię rzeźby na stanowisku profesora uczelnianego w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Zajmuje się rzeźbą kameralną, monumentalną, malarstwem sztalugowym i rysunkiem.

Źródło:
Marian Molenda "25+" wystawa malarstwa i rzeźby.
Galeria Sztuki Współczesnej, Opole 2009

Zapraszamy do zapoznania się artykułem "Szkic jubileuszowy" opublikowanym z okazji 25-lecia pracy twórczej na łamach Pisma Uniwersytetu Opolskiego "INDEKS" (Nr 1-2 (95-96), styczeń-luty 2009).