Dyrektor Iwona Berlińska
Gminne Centrum Kultury w Baranowie

ul. Rynek 14
24-105 Baranów

Tymczasowa siedziba
ul. Rynek 4
24-105 Baranów

tel. 81 524 40 22
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Logo BIPBiuletyn Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Logo BIPStrona internetowa Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Logo FacebookGminne Centrum Kultury na Facebook

Pracownicy

 • Lis Magdalena - Główna Księgowa
 • Pszczoła Małgorzata - Instruktor świetlicy w Śniadówce
 • Kowalik Mariola - Instruktor świetlicy w Koźle
 • Berlińska Karolina – Instruktor – Animator Kultury w Baranowie

Godziny pracy świetlic

Godziny pracy świetlic w Baranowie, Koźle i Śniadówce
Dzień tygodniaŚwietlica w BaranowieŚwietlica w KoźleŚwietlica w Śniadówce
Poniedziałek15:00 - 17:00NieczynneNieczynne
Wtorek16:00 - 18:00NieczynneNieczynne
Środa16:00 - 18:0008:00 - 16:0015:00 - 19:30
Czwartek16:00 - 18:0012:00 - 20:0015:00 - 19:30
Piątek19:00 - 21:0012:00 - 20:0015:00 - 19:30
Sobota19:00 - 21:0012:00 - 18:0013:00 - 19:30
NiedzielaNieczynneNieczynneNieczynne

Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,
 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 6. Promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy,
 7. Organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorów autorskich, spotkań literackich i innych, mających na celu upowszechnianie kultury,
 8. prowadzenie świetlic środowiskowych,
 9. prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników,
 10. pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym w ramach programów operacyjnych funduszy strukturalnych.

 

Projekty:

 • 100-lecie wizyty Józefa Piłsudskiego w Baranowie

logo fundacja duze podstawowe poziomprawa RGBGminne Centrum Kultury w Baranowie informuje, że od 13 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r. realizuje projekt "100-lecie wizyty Józefa Piłsudskiego w Baranowie”, którego Partnerem jest Fundacja PZU.

Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom wydarzeń, które miały miejsce w sierpniu 1920 r. na terenie gminy oraz jej najbliższej okolicy, a także uświetnienie 100 rocznicy bitwy warszawskiej poprzez włączenie się w cykl ogólnopolskich obchodów poświęconych temu wydarzeniu. Prowadzone działania wpisują się w zaplanowany harmonogram obchodów upamiętniających wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego w Baranowie w sierpniu 1920 r., które mają na celu promować wzorce, wartości i postawy patriotyczne.

W ramach projektu realizowane będą działania związane z przygotowaniem koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu największej góralskiej kapeli w Polsce „Małej Armii Janosika”, rekonstrukcji wydarzeń z wizyty Józefa Piłsudskiego w Baranowie, wystawy o tematyce historycznej poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz publikacji dotyczącej roli powiatu puławskiego w przebiegu przygotowań bitwy warszawskiej, a także zaprezentowanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie powiatu , które są poświęcone wojnie 1920 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Centrum Kultury w Baranowie.

Numer telefonu: 81 883-40-27

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Baranowie

Gminne Centrum Kultury w Baranowie informuje, że od 22 czerwca 2020 r. do 31 października 2020 r. realizuje projekt pn. "Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Baranowie" dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".

Projekt ma na celu przypomnienie społeczności lokalnej jaką rolę w przygotowaniach ofensywy przeciwko armii radzieckiej miała gmina Baranów oraz jej okolice. Aby przybliżyć mieszkańcom nadwieprzańskich terenów wydarzenia sprzed 100 lat zostanie przygotowana inscenizacja wraz z rekonstrukcją wydarzeń mających miejsce 14 sierpnia 1920 r., kiedy to Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Józef Piłsudski przybył do Baranowa w trakcie prowadzonych przygotowań ofensywy polskich wojsk znad Wieprza. Uczestnikami działań mających na celu upamiętnienie powyższego wydarzenia mają być mieszkańcy gminy i okolic, którzy wezmą czynny udział w przygotowaniu rekonstrukcji wydarzeń. Miejscem, w którym odbędą się zaplanowane działania będzie m. in. Rynek w Baranowie, plac wokół pomnika Józefa Piłsudskiego, który od roku 1930 stanowi przypomnienie wydarzeń związanych z tzw. Cudem nad Wisłą oraz tereny zielone znajdujące się za plebanią. Planowane wydarzenie ma charakter międzypokoleniowy i ponad podziałowy co posłuży budowie szacunku oraz współodpowiedzialności mieszkańców za dziedzictwo historyczne regionu.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Centrum Kultury w Baranowie.

Numer Tel: 81 883-40-27 wew. 29, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patriotyzm jutraMuzeum Histori Polski

 • Tradycja wieńców dożynkowych w Gminie Baranów

Gminne Centrum Kultury w Baranowie informuje, że od 22 czerwca 2020 r. do 30 października 2020 r. realizuje projekt "Tradycja wieńców dożynkowych w Gminie Baranów" dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

Celem projektu jest popularyzowanie tradycji wyplatania wieńców dożynkowych, poprzez realizację programu edukacji kulturowej w ramach, którego zostaną zorganizowane warsztaty oraz konkursu wieńców dożynkowych. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce w czasie uroczystości dożynkowych w dniu 23 sierpnia 2020r., gdzie zostaną zaprezentowane prace konkursowe wykonane podczas warsztatów. Planowane zadanie przyczyni się do zachowania dla potomnych i szerszej popularyzacji tej nadal żywej lokalnej tradycji, będącej jednym z nośników tożsamości lokalnej społeczności.

Udział w warsztatach mogą wziąć dzieci, młodzież, a także osoby z niepełnosprawnością, dorośli oraz seniorzy.

Narodowe Centrum Kultury

 • Projekt pt. „Pogodny Senior” współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Czas trwania zajęć lipiec-grudzień 2020 
Świetlica w Baranowie: Wtorek – 16.00, Czwartek – 16.00

Nasza oferta:

 • Koło Gospodyń Wiejskich z Baranowa
 • Zespół Śpiewaczy „Kaolinki” z Baranowa
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Czołny
 • Zespół Śpiewaczy „Śniadowianki” ze Śniadówki
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Zagoździanki” z Zagoździa
 • Koło Gospodyń Wiejskich „HutaWianki” z Huty
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Czołnowskiej
 • Chór „Jubilat” pod kierownictwem Tadeusza Salamandry
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach Koło Terenowe nr 3 w Baranowie
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Baranów pełni Pan Paweł Kamola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminne Centrum Kultury w Baranowie
  Adres: ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-40-27 wew. 29
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminne Centrum Kultury w Baranowie
  Adres: ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-40-27 wew. 29
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Wójt Gminy Baranów
ogłasza otwarty konkurs stanowisko na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Termin składania dokumentów: 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 i ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724)

Wójt Gminy Baranów informuje, że zamierza ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie z następującymi terminami:

 1. termin rozpoczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie (ogłoszenie o konkursie) ustala się na drugą połowę marca 2022 r.,
 2. termin składania ofert będzie wynosił 30 dni od ogłoszenia o konkursie (druga połowa kwietnia 2022 r.),
 3. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - 60 dni od dnia rozpoczęcia postępowania (druga połowa maja 2022 r.).

Wójt Gminy Baranów 
Mirosław Roman Grzelak

Z niezwykłą przyjemnością pragniemy zaprosić do wizyty na nowej stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Baranowie pod adresem gck.gminabaranow.pl