Dyrektor Grażyna PiasecznaDyrektor Grażyna PiasecznaGminne Centrum Kultury w Baranowie

ul. Rynek 14
24-105 Baranów

tel. 81 883-40-27, 81 883-40-45 wew. 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Logo FacebookGminne Centrum Kultury na Facebook

Pracownicy

 • Szymczak Magdalena - Główna Księgowa
 • Gołąbek Anna - Instruktor (Świetlica w Śniadówce)
 • Kowalik Mariola - Instruktor (Świetlica w Koźle)
 • Berlińska Iwona - Instruktor (Świetlica w Baranowie)

Godziny pracy świetlic

Godziny pracy świetlic w Baranowie, Koźle i Śniadówce
Dzień tygodniaŚwietlica w BaranowieŚwietlica w KoźleŚwietlica w Śniadówce
PoniedziałekNieczynneNieczynne9:00 - 13:00
Wtorek12:00 - 19:008:00 - 16:009:00 - 13:00
Środa12:00 - 19:0015:00 - 21:009:00 - 13:00
Czwartek12:00 - 19:0015:00 - 21:009:00 - 13:00
Piątek12:00 - 19:0015:00 - 21:009:00 - 13:00
Sobota12:00 - 19:0015:00 - 21:00Nieczynne
NiedzielaNieczynneNieczynneNieczynne

Zakres działalności

Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,
 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 6. Promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy,
 7. Organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorów autorskich, spotkań literackich i innych, mających na celu upowszechnianie kultury,
 8. prowadzenie świetlic środowiskowych,
 9. prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników,
 10. pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym w ramach programów operacyjnych funduszy strukturalnych.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie pełni Pani Marta Łysuniek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminne Centrum Kultury w Baranowie
  Adres: ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-40-27 wew. 29
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gminne Centrum Kultury w Baranowie
  Adres: ul. Rynek 14, 24-105 Baranów
  Telefon: (81) 883-40-27 wew. 29
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.