Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi związanymi z Programem "Czyste powietrze".

Przydatne linki:

Ministerstwo Energii

Bank Gospodarstwa Krajowego

Urząd Regulacji Energetyki

Materiały informacyjne Ministerstwa Środowiska:

Od 17 czerwca obowiązują zmienione zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych. Zamiar wycinki należy zgłaszać do Urzędu Gminy, które mają obecnie trzy tygodnie na oględziny działki. Zmienione zostały także wymiarów drzew, które będzie można usunąć bez zezwolenia.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule Wycinka po nowemu. Weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, który ukazał się na portalu Serwisu Samorządowego PAP.

Niezależnie od tego czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką stwierdzono bytowanie gatunków chronionych wymienionych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach ministra środowiska z:

  • 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);
  • 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);
  • 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183)

podmiot wykonujący prace związane z wycinką drzew lub krzewów jest zobowiązany do przestrzegania zakazów obowiązujących w stosunku do wszystkich gatunków chronionych, wymienionych w rozporządzeniach.

Gatunki chronione związane z zadrzewieniami i zakrzewieniami to w szczególności ptaki, nietoperze, chrząszcze oraz porosty.

Okres pomiędzy 1 marca a 15 października to okres lęgowy ptaków.

Jeżeli wykonanie prac związanych z wycinką drzew lub krzewów nie jest możliwe bez naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, należy przed przystąpieniem do wycinki uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku odpowiednio od regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zależności od gatunku i rodzaju planowanych czynności) lub Ministra Środowiska na terenie parków narodowych.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.