Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców z obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, stanowiące miejsce spotkań, rekreacji i rozwoju życia społeczno-kulturalnego dla mieszkańców miejscowości Zagóźdź.

Wartość projektu: 15.916,20 zł.