Rok 2022 był  najbardziej obfity w inwestycje prowadzone przez Gminę Baranów w obecnej kadencji. W budżecie Gminy na 2022 r. zaplanowano kwotę 11.723.600 zł. Wydatkowano kwotę – 11.587.890 zł.
Plan został więc wykonany w 98,8%.
Najważniejsze zakończone inwestycje w 2022 r. to:

Droga ŚniadówkaPrzebudowa drogi gminnej nr 112881L od km 0+047,00 do km 1+460,35 w miejscowości Śniadówka. Łączna wartość inwestycji wyniosła 902.805 zł (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski). Wykonano wzmocnienie i poszerzenie istniejącej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m i łącznej grubości 8 cm, z 4 mijankami o szerokości 5,0 m. Długość wykonanego odcinka – 1,413 km. Gmina pozyskała na to zadanie dotację z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 435.252 zł. Wykonawcą było konsorcjum firm PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB sp. z o. o. z Sandomierza.

Droga KoziołModernizacja (przebudowa)  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozioł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 205.599 zł (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski). Wykonano wzmocnienie i poszerzenie istniejącej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,0 m i grubości 5 cm. Długość wykonanego odcinka – 0,468 km. Gmina pozyskała na to zadanie dotację z budżetu województwa lubelskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 111.667 zł. Wykonawcą był  Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura z Gór.

Drogi gminnePrzebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra. Zakres robót obejmował przebudowę trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 4,733 km, w tym:

  • drogi gminnej nr 112816L w miejscowości Czołna na odcinku 2,276 km,
  • drogi gminnej nr 112817L w miejscowości Czołna na odcinku 0,938 km,
  • drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra na odcinku 1,519 km.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 5.101.316 zł (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski).

Drogi gminne2Wykonano poszerzenia istniejących jezdni. Na odcinku 3,214 km wykonano wzmocnienie istniejącej jezdni asfaltowej poprzez położenie  warstwy kruszywa łamanego o grubości 11-12 cm oraz dwie warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 10 cm i szerokości 5,5 m. Wykonano 6 peronów  przystankowych i 1 wiaty przystankowe. Wzdłuż jezdni wykonano pobocza z kruszywa. Udrożniono rowy i przepusty, ustawiono bariery ochronne, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na odcinku 1,519 km wykonano poszerzenie jezdni, wzmocnienie podbudowy z kruszywa oraz dwie warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm o szerokości 5 ma na długości 1,273 km i o szerokości 3,5 m na długości 0,246 km. Tutaj również droga ma pobocza z kruszywa. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego  Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.194.032 zł.  Wykonawcą było konsorcjum firm PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB sp. z o. o. z Sandomierza.

Plac zabaw HutaBudowa placu zabaw w miejscowości Huta. Łączna wartość inwestycji wyniosła 66.493 zł (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski). Zamontowane zostały zestaw zabawowy, czworokąt wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, bujak, urządzenie fitness, 2 ławki, 2 kosze na śmiecie. Plac został ogrodzony (45 m). Gmina pozyskała  dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 41.545 zł. Wykonawcą była firma ANBET z Łucki.

Boisko ZSPPrzebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie. Łączna wartość inwestycji wyniosła 427.518 zł (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski). Usunięta została stara nawierzchnia ze sztucznej trawy. Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową – 1 402 m2. Wytyczono boiska do piłki ręcznej koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Zamontowano piłkochwyty za bramkami. Wykonano odwodnienie liniowe oraz naprawiono siatkę ogrodzeniową. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 310.698 zł. Wykonawcą była firma PPHU CHEC Kazimierz Chęć z Rudy Śląskiej.min_Boisko_ZSP2.jpg

Chodnik CzołnowsaBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2515L na odcinku 128 m po prawej stronie ul. Czołnowskiej. Łączna wartość inwestycji wyniosła  87.699 zł (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski). Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na odcinku  128 m. Szerokość chodnika 1,5 – 1,7 m. Zamontowano balustrady ochronne na długości 72 m. Budowę sfinansowano ze środków własnych. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.

Adaptacja klub SenioraAdaptacja budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby realizacji  projektu pod nazwą „Seniorzy w Gminie Baranów”. Łączna wartość inwestycji wyniosła 180.579 zł (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski). Wykonano przebudowę wejścia do budynku, remont łazienki, kuchni, korytarza i Sali spotkań. Wykonano instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną i oświetlenie, instalację wodną i kanalizacyjną,  chodnik oraz barierki na schodach. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych (EFS) w kwocie 70 301 zł. Wykonawcą był Zakład Budowlany Paweł Czarnomski ze Stasina.

Infrastruktura wodociągowaModernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej  w Gminie Baranów. Łączny koszt inwestycji wyniósł  1.211.976  zł (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski). Ponieważ Gmina odzyskała VAT w kwocie 205 678 zł wartość inwestycji wyniosła 1.006.298 zł. Wykonano sieć wodociągową o długości 1,179 km łączącą wodociąg Barnów i wodociąg Śniadówka. Wymieniono 150 hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Baranów. Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 35 kW na ujęciu wody w Czołnie i o mocy 18 kW na ujęciu w Śniadówce. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 831.735 zł. Roboty w zakresie sieci wodociągowej i wymiany hydrantów wykonała firma INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki, instalacje fotowoltaiczne firma RAWICOM SA z Łabiszyna.

Montaż instalacji fotowoltaicznych  na budynkach prywatnych w gminie Baranów. Łączny koszt inwestycji wyniósł  731.940  zł (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski). Ponieważ Gmina odzyskała VAT w kwocie 59.076 zł wartość inwestycji wyniosła 672.864 zł. Zamontowano 42 instalacje fotowoltaiczne w celu zaopatrzenia w energię elektryczną budynków prywatnych na terenie gminy Baranów, w tym instalacje o mocy 3,42 kWp – 6 sztuk, o mocy 4,18 kWp – 18 sztuk i o mocy 5,32 kWp – 18 szt. Instalacje zamontowane zostały w miejscowościach: Baranów – 25, Czołna i Wola Czołnowska po 3, Łysa Góra, Motoga  i Łukawica po 2, Śniadówka, Zagóźdź, Kozioł, Huta i Łukawka po 1. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 354.867 zł.

Oświetlenie parkoweBudowa oświetlenia parkowego przy ul. Rynek w Baranowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł  24.552  zł (dokumentacja i roboty budowlane). Zakres robót obejmował  budowę linii kablowej zasilającej o długości 64 m oraz montaż dwóch latarni na słupach parkowych niskich, na działce  1875 w miejscowości Baranów, ul. Rynek przed kościołem parafialnym. Wykonawcą była firma IMTech Marek Bieńko z Puław. Zadanie sfinansowane ze środków własnych.

Maszt Pod biało czerwonąZakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”. Łączny koszt 8.000 zł. Wykonano montaż masztu z flagą państwową na skwerze przy pomniku Niepodległości w Baranowie w ramach rządowego projektu „Pod biało-czerwoną”. Zainstalowano maszt aluminiowy o wysokości 12 m na fundamencie, z kopułką solarną. Wykonawcą była firma AGRA z Dobronia. Zadanie sfinansowano w całości z dotacji budżetu państwa.

Zakup kosiarki tylno-bocznej na pantografie. Zakupiono fabrycznie nową kosiarkę tylno-boczną, bijakową,  na pantografie do podczepiania do ciągnika. Dostawca - PRONAR Sp. z o.o. z Narwi. Koszt: 36 898 zł. Zadanie sfinansowano w całości ze środków własnych.

Pod koniec grudnia uchwalony został budżet Gminy Baranów na 2022 r. Budżet ten należy określić jako wyjątkowo proinwestycyjny. Z zaplanowanej na wydatki kwoty 27 994 034 zł aż 12 021 967 zł (43%) stanowić będą wydatki inwestycyjne.