Pod koniec grudnia uchwalony został budżet Gminy Baranów na 2022 r. Budżet ten należy określić jako wyjątkowo proinwestycyjny. Z zaplanowanej na wydatki kwoty 27 994 034 zł aż 12 021 967 zł (43%) stanowić będą wydatki inwestycyjne.