BARANÓW szkolteksUWAGA ROLNICY !!!

Prowadzimy zapisy na obowiązkowe:
SZKOLENIE CHEMIZACYJNE (w zakresie stosowania środków ochrony roślin) Uzupełniające
Które odbędzie się:
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W BARANOWIE, ul. RYNEK 14
1 lutego 2023 r. o godz. 9:00
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Według ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin szkolenie uzupełniające trwa 1 dzień.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat
PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ ZAPISY NA SZKOLENIE PODSTAWOWE!!!
OBOWIĄZKOWE ZAPISY TELEFONICZNE!!!
530 318 893, 81 532 72 19, 795 095 414

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców  i przedstawicieli jednostek publicznych na otwarte spotkania poświęcone przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru 11 gmin (Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina wiejska/, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR).

Odbędą się one w każdej gminie należącej do LGD i będą dotyczyć propozycji celów końcowych, przedsięwzięć i planowanych działań do realizacji w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Dokument ten będzie m.in. wskazywał możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do LGD.

Jednocześnie zachęcamy potencjalnych wnioskodawców do przedstawienia propozycji zadań do realizacji na obszarze 11 gmin (Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina wiejska/, Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn) należących do LGD „Zielony Pierścień”. Propozycje te ułatwią nam pracę nad określeniem obszarów wsparcia, które będą mogły być finansowane z Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023-2027.

Wypełnioną kartę zadania prosimy przesłać w terminie do 15 stycznia 2023 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres biura: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Proponowane terminy i lokalizacja spotkań, które mają charakter otwarty:

 • 10 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 16.00 – Wojciechów, Gminny Ośrodek Kultury – Wieża Ariańska (sala konferencyjna na parterze),
 • 11 stycznia 2023 r. (środa), godz. 16.00 – Kurów, Gminny Ośrodek Kultury (sala klubowa na parterze),
 • 12 stycznia 2023 r. (czwartek), godz. 16.00 – Żyrzyn, Gminna Biblioteka Publiczna, (sala spotkań, pierwsze piętro),
 • 13 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 16.00 – Gołąb (gm. Puławy), Gminny Ośrodek Kultury,
 • 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek), godz. 16.00 – Kazimierz Dolny, tzw. „Wikarówka” przy ul. Nadrzecznej 7,  siedziba Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynności pw. św. Anny,
 • 17 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 16.00 – Janowiec, Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 1,
 • 18 stycznia 2023 r. (środa), godz. 16.00 – Nałęczów, Nałęczowski Ośrodek Kultury (sala klubowa na parterze),
 • 19 stycznia 2023  r. (czwartek), godz. 16.00 – Markuszów, Gminny Dom Kultury,
 • 20 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 16.00 – Wąwolnica, Gminny Dom Kultury,
 • 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek), godz. 16.00 – Końskowola, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lubelska 93 (sala klubowa na parterze),
 • 24 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 16.00 -  Baranów, Gminne Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy!

docKarta zadania150.5 KB

PUE ZUSKażdy płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. powinien posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to obowiązek ustawowy i dotyczy wszystkich przedsiębiorców! Więc jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie masz jeszcze profilu na PUE, załóż go jak najszybciej.

Aby ułatwić płatnikom składek założenie obowiązkowego profilu, w najbliższą sobotę 21 stycznia 2023 r. w godz. 9.00-14.00 będą czynne sale obsługi klientów w jednostkach terenowych oddziału ZUS w Lublinie.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Przedsiębiorcy przez Internet mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik, która jest przeznaczona do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych.

Przedsiębiorcy dzięki profilowi na PUE ZUS:
- mogą kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS,
- mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników,
- mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Więcej informacji o rejestracji i logowaniu do PUE ZUS znajdziesz na stronie www.zus.pl

Informujemy, że w związku z feriami zimowymi wprowadzamy zmiany w rozkładzie jazdy. W dniu 16.01.2023 (poniedziałek) realizowane będą kursy:

 • 7:40 z Puław do Baranowa (odjazd z Baranowa do Puław o godz 8:16)
 • 15:25 z Puław do Baranowa (odjazd z Baranowa do Puław o godz 15:52)

W dniach 17-19.01.2023 nie będziemy wykonywać żadnych kursów. O dalszych zmianach w rozkładach jazdy będziemy informować w kolejnym komunikacie.

/-/ Leszek Wójtowicz
EXPRESSBUS

RAGO Sp. z o.o. informuje, że od dnia 16.01.2023 r. do 27.01.2023 r. (okres ferii zimowych) kursy autobusów na linii komunikacyjnej Michów - Baranów - Puławy i Puławy - Baranów - Michów będą wykonywane:

 • z Michowa do Puław przez Baranów: 6:40 (w Baranowie - ul. Rynek 06:54)
 • z Puław do Michowa przez Baranów: 15:10 i 16:20 (w Baranowie - ul. Rynek 15:38 i 16:48)

/-/ Małgorzata Piskorska
RAGO Sp. z o.o.

Urząd Gminy Baranów informuje, że od dnia 4 stycznia 2023 r. chwilowo wstrzymuje wystawianie faktur na zakup węgla kamiennego, ze względu na wyczerpanie stanu magazynowego. Dystrybucja surowca zostanie wznowiona po otrzymaniu kolejnej dostawy z kopalni. Informacja o przywróceniu sprzedaży pojawi się w oddzielnym komunikacie.

Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)

 

OGŁASZA

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Gródek, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów

 

Położenie

 

Gródek

Nr działki

23

Powierzchnia nieruchomości

1,4394 ha

KW

LU1P/00050138/6

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie Gródek, gmina Baranów stanowi grunt zabudowany budynkiem byłej szkoły z częścią mieszkalną na poddaszu. Budynek jest obiektem murowanym, parterowym                    z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym. Obiekt w części szkolnej nie jest użytkowany od 2003 r. i jest w złym stanie technicznym. 

Według ewidencji gruntów:

Bi – 0,4916 ha;

Ls V – 0,2987 ha;

Lzr R VI – 0,2656 ha;

R V – 0,3835 ha.

Działka od północy graniczy z kompleksem lasu. Bezpośredni dojazd stanowi droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej.

Zlokalizowany na działce budynek byłej szkoły zbudowano na rzucie prostokąta, a jego powierzchnia zabudowy wynosi 375 m2. Powierzchnia użytkowa części szkolnej wynosi 312,09 m2, powierzchnia części mieszkalnej wynosi 208,01 m2, a powierzchnia piwnic wynosi 93,93 m2.

Budynek posiada poważne uszkodzenia konstrukcji i kwalifikuje się do generalnego remontu lub rozbiórki. Na działce zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. Działka posiada ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach murowanych posiadające liczne uszkodzenia.              W granicy działki 23 dostępna jest sieć elektryczna i wodociągowa.

Przeznaczenie nieruchomości        

 i sposób jej zagospodarowania

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów – I etap, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/263/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 27 poz. 806 z dnia 01 marca 2009 r.), działka nr 23 przeznaczona jest:

 • pod tereny usług  - symbol K1U (pow. ok. 11407 m2);
 • pod tereny lasów – symbol K3ZL (pow. ok. 2987 m2).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

15 grudnia 2022 r.

Obciążenia

 

Bez obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

 

Bez zobowiązań

Cena

wywoławcza

nieruchomości

600.000,00 (netto) + 23% podatek VAT

(słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100)

W tym:

597.000,00 (netto) + 23% podatek VAT (działka budowlana);

    3.000,00 (grunt leśny).

Wadium

 

60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania                    w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż

 

 1. Przetarg odbędzie się dnia 02 lutego 2023 r. (czwartek), w sali nr 13 Urzędu Gminy, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 o godz. 1100 .
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

oraz

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący                    rejestracji – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu.

Informacje ogólne:

 1. Wadium, w kwotach wymienionych w powyższej tabeli:

      należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Baranów: 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003, do dnia 30 stycznia 2023 r.

 1. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 30 stycznia 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Protokół z przeprowadzonych przetargów stanowi podstawę zawarcia umowy.
 7. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy Baranów, przed podpisaniem umowy sprzedaży.
 8. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży formie aktu notarialnego, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (art. 41 ust. 1). Akt notarialny zostanie sporządzony we wskazanej przez organizatora przetargu kancelarii notarialnej.
 9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi (art. 41 ust. 2).
 10. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 11. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 12. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia.
 13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie oraz na stronie: gminabaranow.pl                           i http://baranow.gov.info.pl/
 14. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 14 (P. Agnieszka Siwek) oraz na stronie: gminabaranow.pl  i http://baranow.gov.info.pl/.
 15. Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 02.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r., w godzinach od 1100 do 1300 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 81 8834045 w. 13.

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 32 dni tj. do 02 lutego 2023  r.

Baranów, dnia 02 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)

 

OGŁASZA

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Motoga, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów

 

Położenie

 

Motoga

Nr działki

643

Powierzchnia nieruchomości

0,0487 ha

KW

LU1P/00092122/7

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowo-rolna, niezabudowana. Położona przy powiatowej drodze asfaltowej, która stanowi bezpośredni dojazd do nieruchomości. W granicy nieruchomości dostępna jest sieć elektryczna, wodociągowa. W południowej granicy działki wykonane jest ogrodzenie stanowiące nakłady rynkowe, nie będące własnością Gminy Baranów.

R- VI

Przeznaczenie nieruchomości        

 i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość przeznaczona w celu polepszenia warunków zagospodarowania sąsiadujących działek.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania -  tereny zabudowy            zagrodowej – symbol RM.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

15 grudnia 2022 r.

Obciążenia

 

Bez obciążeń

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

 

Bez zobowiązań

Cena

wywoławcza

nieruchomości

9.000,00 zł (netto)

Wadium

 

900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania                    w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż

 

 1. Przetarg odbędzie się dnia 02 lutego 2023 r. (czwartek), w sali nr 13 Urzędu Gminy, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 o godz. 900 .
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium,

oraz

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu.

Informacje ogólne:

 1. Wadium, w kwotach wymienionych w powyższej tabeli:

      należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Baranów: 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003, do dnia 30 stycznia 2023 r.

 1. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 30 stycznia 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet zapłaty ceny nabycia własności nieruchomości.
 4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Protokół z przeprowadzonych przetargów stanowi podstawę zawarcia umowy.
 7. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy Baranów, przed podpisaniem umowy sprzedaży.
 8. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży formie aktu notarialnego, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (art. 41 ust. 1). Akt notarialny zostanie sporządzony we wskazanej przez organizatora przetargu kancelarii notarialnej.
 9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium, nie podlega zwrotowi (art. 41 ust. 2).
 10. Nabywca nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 11. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 12. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę – przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia.
 13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie oraz na stronie: gminabaranow.pl i http://baranow.gov.info.pl/
 14. Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 14 (P. Agnieszka Siwek) oraz na stronie: gminabaranow.pl  i http://baranow.gov.info.pl/.
 15. Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 02.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r., w godzinach od 11.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 81 8834045 w. 13.

 

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 32 dni tj. do 02 lutego 2023  r.

Baranów, dnia 02 stycznia 2023 r.

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że od dnia 02 stycznia 2023r. w pok. nr 1 będą wystawiane faktury za dystrybucję węgla na rzecz osób fizycznych (mieszkańców Gminy Baranów). Wydanie węgla będzie możliwe od dnia następnego po dniu zapłaty, po telefonicznym powiadomieniu przez firmę prowadzącą dystrybucję węgla.

Uprawnionymi do odbioru węgla są osoby którym przyznano dodatek węglowy.

Informujemy, że w związku z zimową przerwą świąteczną od dnia 27.12.2022 r. na linii komunikacyjnej Puławy - Baranów - Puławy nie będą wykonywane żadne kursy.
Realizację połączeń wznowimy od dnia 02.01.2023 r. w takiej formie jak dotychczas.

/-/ Leszek Wójtowicz
EXPRESSBUS