8 października 2018 r. Gmina Baranów zawarła z Województwem Lubelskim umowę na udzielenie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska. Gmina otrzyma ze środków Województwa Lubelskiego dotację celową w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 27,65% całkowitej wartości zadania wynoszącej 180.832,14 zł.

W ramach zadania zmodernizowany zostanie ponad 500 metrowy odcinek drogi w miejscowości Nowomichowska.

Miło nam poinformować, że Serwisie Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego została opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie", którego wnioskodawcą była Gmina Baranów, został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów uzyskując 90,00 punktów. Projekt został sklasyfikowany na 5 miejscu w rankingu i został wybrany do dofinansowania.

Ogólna wartość projektu wynosi 2 689 207,09 zł, kwota przyznanego dofinansowania EFRR - 1 773 873,01 zł, wkład UE - 1 587 149,54 zł.

W dniu 15 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Baranów odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baranów wyposażenia i sprzęty ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pozyskany sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową użyczenia dla OSP Czołna oraz OSP Baranów.

Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (1) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (2) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (3) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (4) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (5) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (6)

Biuro Programu "Niepodległa" przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wystawa pt. "Tak powstawała Niepodległa" jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, szkół, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także wszystkich realizujących wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości.

Ekspozycja składa się z 11 plansz. Przedstawiają one wysiłki Polaków, które doprowadziły do odzyskania niepodległości oraz dorobek II Rzeczypospolitej, w tym: budowę polskiej tożsamości przed 1918 rokiem, odzyskanie niepodległości w 1918 r., mozaikę narodowościową i społeczną, która składała się na społeczeństwo II RP, budowę administracji i samorządności w pierwszych latach niepodległości, rozwój oświaty, międzywojenną kulturę, literaturę, radio i kino, rozwój i upowszechnienie sportu, tworzenie i rozwój polskiego wzornictwa, sukcesy polskiej architektury oraz najważniejsze inwestycje II RP.

Wystawa powstała z inicjatywy Biura Programu "Niepodległa", autorami plansz są dr Sebastian Adamkiewicz (muzealnik i adiunkt w dziale historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) oraz Anna Bińkowska (Biuro Programu "Niepodległa"), a konsultantem historycznym dr hab. Paweł Grata, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wystawę można pobrać ze strony niepodlegla.gov.pl.

Na łamach tygodnika lokalnego "Wspólnota Puławska" (Nr 42 (279), 16-22 października 2018 r.) ukazał się artykuł Pani Moniki Głos-Oszatowskiej dot. montażu kolejnych lamp LED. Zachęcamy do lektury.

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planu działania.

Szczegółowe informacje, w tym Uchwałę oraz załączniki do niej można znaleźć na stronie LGD "Zielony Pierścień".

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (formularz do pobrania ze strony internetowej) w terminie do 22 października 2018 r. w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem korespondencji "Zmiana LSR" albo faksem (81 50 16 140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień", Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Na zakończenie kadencji przedstawiam wykaz inwestycji które udało się zrealizować w latach 2014-2018.

Kolorem zielonym oznaczone są inwestycje w trakcie realizacji, kolorem czerwonym oznaczyliśmy inwestycje, które będą realizowane w latach następnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim i otrzymanym dofinansowaniem.

Robert Gagoś
Wójt Gminy

Szanowni Państwo,

W trosce o poprawę bezpieczeństwa przedstawiam wstępny projekt wykonania skrzyżowania "łezkowego" na skrzyżowaniu dróg powiatowych przebiegających przez miejscowość Baranów.

Z powodu braku miejsca, zgodnie z normami drogowymi, nie jest możliwe wykonie Ronda na zbiegu ulic Puławskiej, Zagrody i Michowskiej. Wszyscy, którzy tak twierdzą wprowadzają Państwa w błąd.

Zapraszam do przesyłania uwag na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Robert Gagoś
Wójt Gminy

Powiększ grafikę: Wstępny projekt skrzyżowania łezkowego na zbiegu ulic Puławskiej, Zagrody i Michowskiej

Miło nam poinformować Państwa, że Urząd Gminy Baranów otrzymał wyróżnienie redakcji czasopisma "IT w Administracji" za wsparcie rozwoju Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Uroczyste wręczenie statuetek wyróżnionym samorządom będzie miało miejsce w trakcie Konwentu Informatyków Polski Wschodniej, który odbędzie się pod koniec października.

Miło nam poinformować Państwa, że Wójt Gminy Pan Robert Gagoś podpisał aneks do projektu "Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów" dofinansowanego z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Dzięki temu zakres projektu został rozszerzony o budowę energooszczędnego oświetlenia na ul. Puławskiej w Baranowie, wzdłuż której zamontowane zostanie ponad 40 opraw LED.