Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), Wójt Gminy Baranów zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)" o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Baranów w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 14 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniach i stażach dla osób powyżej 30 lat, pozostających bez pracy oraz rolników i członków ich rodzin, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego:

 • Technologie ICT w pracy rejestratorki/sekretarki medycznej
 • Technologie ICT w branży turystycznej i ekologiczne funkcjonowanie przedsiębiorstw
 • Prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu osób z egzaminem państwowym
 • Obsługa koparko-ładowarki (klasa III, wszystkie typy)
 • Grafika komputerowa i tworzenie aplikacji internetowych
 • Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowych

Organizator zapewnia:

 • stypendium stażowe 1281,16 zł brutto/miesiąc
 • stypendium szkoleniowe 8,54 zł brutto/godz.
 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering podczas szkoleń
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW

Kontakt: Polska Giełda Pracy Sp. z o.o., ul. Poznańska 29, 20-731 Lublin, Agencja zatrudnienia nr 952, (81) 743 84 00; 509 435 402, gieldapracy24.pl.

Powiększ grafikę: Plakat informacyjny - 17. Powiatowy Dzień KulturyStarosta Puławski zaprasza na 17. Powiatowy Dzień Kultury w dniu 24 listopada 2017 r., godz. 16.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19.

Program:

 • prezentacja laureatów i wręczenie Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury
 • występy artystów z Młodzieżowego Domy Kultury w Puławach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Puławach
 • recital Jagi Wrońskiej "Zaczarowana karuzela z piosenkami"

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny

13 listopada 2017 r. Lubelski Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W kategorii dróg gminnych na 1 miejscu (31,3 pkt) na liście znalazło się zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 107421L w miejscowości Łukawka w Gminie Baranów", którego wnioskodawcą była Gmina Baranów. Ogólna wartość projektu wynosi 671 012,35 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 335 505,00 zł, deklarowana kwota środków własnych - 335 507,35 zł.

W kategorii dróg gminnych Zadanie Powiatu Puławskiego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2515L od km 0+266 do km 12+104,35 i od km 14+508 do km 15+990" uzyskało 28,7 pkt i zostało sklasyfikowane na 14 miejscu listy. Ogólna wartość projektu wynosi 6 616 358,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 3 000 000,00 zł, deklarowana kwota środków własnych - 3 616 358,00 zł.

Dnia 14 listopada 2017 r. (wtorek) z powodu awarii pieca lekcje w szkole podstawowej i gimnazjum oraz zajęcia w przedszkolu są odwołane.

Zajęcia z tego dnia będą odpracowane w innym terminie.

Basen w dniu 14 listopada 2017 r. zostanie odwołany.

W związku z planowanym uruchomieniem na przełomie listopada i grudnia 2017 r. naboru wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" uprzejmie zaprasza przedsiębiorców działających na obszarze gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn na szkolenia w sprawie samodzielnego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i samodzielnego przygotowania biznesplanu.

Szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej LGD Zielony Pierścień.

Serwis Samorządowy PAP opublikował ranking Politechniki Warszawskiej JST Zrównoważonego Rozwoju obejmujący 2478 samorządów oraz ranking Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce.

W rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej Gmina Baranów ostała sklasyfikowana na 911 miejscu. W rankingu Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce Gmina Baranów została sklasyfikowana na 1775 miejscu ze wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy wynoszącym 956,91 zł.

Baner - Targi sadownicze Best Berries

Targi Lublin S.A. zapraszają na Targi Sadownicze BEST BERRIES, które odbędą się w dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Targach Lublin S.A., na ulicy Dworcowej 11 w Lublinie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowościami produktowymi, ofertą maszyn i urządzeń dla sadowników oraz wziąć udział w konferencjach prowadzonych przez europejskich ekspertów.

Uzupełnieniem ekspozycji targowej będzie Salon Utrzymania Zieleni, który dedykowany będzie pracownikom spółdzielni mieszkaniowych, developerom, zarządcom nieruchomości, zarządcom dróg oraz przedstawicielom jednostek samorządowych.

Wstęp na Targi jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej www.bestberries.targi.lublin.pl.

Zachęcamy do lektury artykułu "Rząd wprowadza regulator cen wody", który ukazał się w portalu administrator24.info.

Artykuł związany jest planami rządu dotyczącymi powołania nowego organu "Wody Polskie", do którego zadań będą należało opiniowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, a także rozstrzyganie sporów pomiędzy odbiorcami usług a przedsiębiorstwami.

Podziękowania dla Pana Roberta Gagosia - Wójta Gminy Baranów za okazane wsparcie oraz partnerską postawę podczas XXVIII Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników.