Ulotka CEEBPrzypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

ZOSTAŁO TYLKO 7 TYGODNI!

Terminy:

 • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
 • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

JUŻ OD KWIETNIA FUNDACJA „PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA DO  NOWEGO PROJEKTU DOTACYJNEGO „MAŁA FIRMA - ABC BIZNESU”- DOTACJE NA ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ -23050 ZŁ, SZKOLENIA I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEZ 12 MIESIĘCY W WYSOKOŚCI 2800ZŁ/M-C

Projekt obejmie wsparciem 60 osób, w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, w tym:

 1. 54 osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy i bierne zawodowo, które należą do jednej z grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • kobiety
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby z niepełnosprawnością
 1. 6 osób pracujących :
 • ubogie pracujące
 • zatrudnione na umowy krótkoterminowe
 • pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

BIURO PROJEKTU
„MAŁA FIRMA - ABC BIZNESU”
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel. (081) 470 09 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej szczegółów na stronie www.fpcp.org.pl

Urząd Gminy Baranów informuje mieszkańców Baranowa, że w związku z wymianą wodomierzy głównych na wodomierze z odczytem radiowym,  inkasent nie będzie dokonywał bezpośredniego odczytu wodomierzy w domach. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o odczytanie i podawanie we własnym zakresie stanów wodomierzy dodatkowych (do podlewania) w terminie obligatoryjnym od dnia 1 maja do dnia 15 maja i od dnia 1 października do dnia 15 października każdego roku, dzwoniąc na numer telefonu 81 8834990, 81 8834991, 81 8834992 lub 81 8834027 wew. 17 lub osobiście w Urzędzie Gminy Baranów – Biuro Obsługi Komunalnej, pok. Nr 1,2.

Niepodanie odczytu wodomierza dodatkowego w wyżej wymienionym terminie będzie skutkowało rozliczeniem wody tylko na podstawie wodomierza głównego bez odliczenia wody bezpowrotnie zużytej z wodomierza dodatkowego.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo kontroli podanych wskazań wodomierza dodatkowego.

Wójt Gminy Baranów informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2022 roku. Została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia”  w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

Nabór ofert małe grantyZarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych. Podyktowane jest to potrzebami NGO świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Szczegółowe informacje:

https://promocja.lubelskie.pl/.../nabor-ofert-male-granty/

W Urzędzie Gminy Baranów powołany został zespół koordynatorów do pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Jeżeli chcecie Państwo zaoferować pomoc, bądź macie pytania dotyczące udzielanej na bieżąco pomocy, prosimy dzwonić pod numery telefonu: 663 500 163 lub 695 615 408  w godzinach od 7:00 do 20:00.

 • 1 wścieklizna plakatPSY i KOTY POWYŻEJ 3 MIESIĄCA ŻYCIA PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWEMU OCHRONNEMU SZCZEPIENIU PRZECIWKO WSCIEKLIŻNIE
 • POSIADACZE PSÓW I KOTÓW SĄ ZOBOWIĄZANI ZASZCZEPIĆ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W TERMINIE 30 DNI OD DATY UKOŃCZENIA PRZEZ ZWIERZĘ TRZECIEGO MIESIĄCA ŻYCIA, A NASTĘPNIE NIE RZADZIEJ NIŻ CO 12 MIESIĘCY OD DNIA OSTATNIEGO SZCZEPIENIA
 • SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE DOKONUJĄ LEKARZE WETERYNARII ŚWIADCZĄCY USŁUGI WETERYNARYJNE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT
 • PSY PODDANE SZCZEPIENIU PODLEGAJĄ WPISOWI DO REJESTRU PROWADZONEGO PRZEZ LEKARZY PO PRZEPROWADZENIU SZCZEPIENIA POSIADACZOWI PSA WYDAJE SIĘ ZASWIADCZENIE LUB DOKONUJE SIĘ WPISU
  W PASZPORCIE
 • KTO UCHYLA SIĘ OD OBOWIĄZKU OCHRONNEGO SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PODLEGA KARZE GRZYWNY

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

pdfRozporządzenie nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lutego 2022 r.181.65 KB

W Naszej Gminie pojawiła się potrzebująca rodzina z Ukrainy. Mamy informację, że takich rodzin będzie przybywać. Potrzebujemy wsparcia ludzi dobrej woli. Zbieramy artykuły pierwszej potrzeby, tj.: artykuły higieniczne (pasta do zębów, mydło, szampon, podpaski, papier toaletowy, proszek do prania, itp.), żywność (konserwy, mąka, cukier, mleko, jajka, makaron, chleb, itp.).

Prosimy o przynoszenie potrzebnych rzeczy do budynku Urzędu Gminy w Baranowie – Izba Tradycji, od godz. 7.00  do godz. 15.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

 • GOPS w Baranowie - 81 8834154
 • GCK w Baranowie – 81 8834027 wew. 29

W związku z ogłoszoną na terenie gminy zbiórką artykułów dla uchodźców wojennych z Ukrainy, informuję, że będzie można składować przedmioty przeznaczone do niesienia humanitarnej pomocy. Kontakt koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Informujemy również, że punkt zbiórki zostanie uruchomiony także od 28 lutego 2022 roku przy Urzędzie Gminy w Baranowie

Prosimy o artykuły pierwszej potrzeby

RAGO Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z powrotem nauki w szkołach od dnia 28 lutego 2022 r. przywraca kursowanie autobusów na linii komunikacyjnej Michów – Baranów – Puławy. Od dnia 28 lutego będą wykonywane n/w kursy:

Z Michowa do Puław przez Baranów – 6:40, 8:45, 12:00 i 13:30 (w Baranowie ul. Rynek odpowiednio do Puław: 6:54, 8:59, 12:14 i 13:44)

Z Puław (ul. Wojska Polskiego) do Michowa przez Baranów – 13:20, 14:15, 15:10 i 16:20 (w Baranowie ul. Rynek odpowiednio do Michowa: 13:48, 14:43, 15:38 i 16:48).

/-/ RAGO Sp. z o.o.