Urząd Gminy Baranów informuje, że dyżur Leśniczego Gminy Baranów w dniu 20 sierpnia br. (wtorek) nie odbędzie się. Dyżur został przeniesiony na dzień 22 sierpnia br. (czwartek), godz. 8:00-10:00, pok. nr 2.

W związku z wprowadzeniem nowych operatów leśnych, wszelkie pytania dotyczące zmian udzielane są telefonicznie: Bartosz Kuźma, tel. 665-395-494

Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie informuje, że przedszkole będzie czynne od 20 sierpnia 2019 r. w godz. 7:00 - 16:00.

Przedszkole zapewnia pełne wyżywienie.

Ponadto w dniach 26 sierpnia do 30 sierpnia, w godz. 9:00 – 11:00 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych – przedszkole dla tych dzieci nie zapewnia wyżywienia.

Gminne Centrum Kultury w Baranowie zaprasza dzieci i młodzież z gminy Baranów na wyjazd do skateparku w Piasecznie.

Liczba miejsc ograniczona, wymagana opieka rodziców.

Zapisy: do 20 sierpnia 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie, tel. 81 8834027 w. 29.

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) w dniach 2019-08-14 - 2019-10-14 w Urzędzie Gminy Baranów w pokoju nr 13, w godz. 9:00 - 14:00 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Jednocześnie informuję, że:

 1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 29.04.2019 r.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami Ls, były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).

Z up. Wójta
/-/ Stanisław Włodarczyk
Sekretarz Gminy

Logotypy: Bezpieczni od azbestu oraz Lubelskie

W związku z otrzymaną informacją od realizatora projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 informuję, iż jesienią planowany jest kolejny IV nabór wniosków na utylizację wyrobów azbestowych.

Dokładny termin naboru będzie podany do publicznej wiadomości i w tym czasie będzie można dokonać zgłoszenia.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Powiększ grafikę: Plakat promujący Dożynki Powiatowe 2019Dożynki Powiatowe - Kurów 2019
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP RP

24-25 sierpnia 2019 r.

W programie:

Gmina Baranów wskazała lokalizację w celu postawienia paczkomatu w Baranowie przy Urzędzie Gminy Baranów przy ulicy Rynek 14. Paczkomaty InPost to sieć nowoczesnych urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Postawienie paczkomatu w wybranej lokalizacji zależy od firmy i opiera się na ilości osób, które zagłosują na daną lokalizację. Zachęcamy zatem do głosowania na lokalizację paczkomatu w Baranowie.

Instrukcja głosowania:

 1. Wejdź na stronę: https://bliskociebie.inpost.pl/#paczkomat-w-twojej-okolicy_lat=51.55776018721996_lng=22.136043759811173.
 2. Poczekaj na załadowanie się strony z lokalizacją Baranów ul. Rynek 14 (widok strony poniżej). W przypadku gdyby nasza lokalizacja nie załadowała się automatycznie:
  1. Kliknij "Do dzieła".
  2. Przejdź do zakładki "Zagłosuj na lokalizację".
  3. W wyszukiwarce wpisz "Baranów, ul. Rynek 14" i naciśnij Enter lub kliknij w symbol lupy.
 3. Zagłosuj na lokalizację Baranów, ul. Rynek 14.

Zachęć rodzinę, znajomych, sąsiadów do głosowania!

Powiększ grafikę: Strona do głosowania na lokalizację paczkomatu Inpost (zrzut ekranu)

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. świetokrzyskiego zwrócił się z apelem o pomoc dla rodzin druhów rannych, w wyniku wybuchu butli z acetylenem, podczas akcji gaszenia pożaru. W wyniku obrażeń odniesionych w wypadku, jeden z druhów zmarł.

Gromadzeniem środków finansowych zajmuje się Zarząd Oddziału Związku OSP RP, na konto którego można kierować wpłaty z dopiskiem "Pomoc" na nr konta: 91 8493 0004 0010 0079 0523 0001.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej informacji.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.