pdfRozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego i puławskiego181.3 KB

ART. 64 KODEKSU WYKROCZEŃ
Ust. 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Ust. 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, PLANOWANE  JEST PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU POSESJI W ASPEKCIE STOSOWANIA PRAWIDŁOWEGO OZNACZENIA NUMERÓW NIERUCHOMOŚCI.
PRZEGLĄD PRZEPROWADZI POLICJA WE WRZEŚNIU 2020 R.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów /posiadających właściciela/, przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 638),  który zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren. Dodatkowo  regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. , poz. 2807 ze zm.) zobowiązuje osoby utrzymujące zwierzęta domowe do sprawowania nad nimi opieki, szczególnie nie pozostawiania ich bez dozoru, gdy istnieje możliwość  opuszczenia pomieszczenia lub terenu ogrodzonego oraz  dopuszcza wyprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów dużych, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

Informuję nadto, iż zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, iż wobec normalizującej się sytuacji i łagodzenia ograniczeń sanitarnych odnośnie stanu epidemii oraz w związku z postępującą aktywizacją życia społeczno – gospodarczego na terenie całego kraju podjął działania mające na celu przywrócenie normalnej zbiórki odzieży używanej i obuwia do pojemników LOO PCK stacjonujących na obszarze woj. lubelskiego.

IRZplusPOSIADACZU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Biuro Powiatowe w Puławach doceniając Państwa zaangażowanie, koszty związane z prowadzeniem hodowli oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie w dobie panującej pandemii, zachęca wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich do korzystania z Portalu IRZplus, aplikacji przeznaczonej do składania elektronicznych zgłoszeń zwierzęcych.

Wielu hodowców już korzysta z powodzeniem z Portalu!

Pomożemy Państwu w sprawnym korzystaniu z Portalu IRZplus.

ZADZWOŃ POD NUMER:       (081) 886 10 46 
PRZEPROWADZIMY SZKOLENIE INDYWIDUALNIE
DLA CIEBIE W BIURZE POWIATOWYM

Wszelkie dane na temat Portalu IRZplus są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html – znajdują się tam m.in.: filmy instruktażowe, instrukcja użytkownika Portalu IRZplus.

Adres strony internetowej Portalu IRZplus to:  https://irz.arimr.gov.pl .

Pomoc techniczną można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Help Desk ARiMR.

Pytania merytoryczne użytkownicy Portalu IRZplus, dotyczące poszczególnych funkcjonalności w aplikacji mogą kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dostępny jest także bezpłatny numer infolinii ARiMR - 800 38 00 84

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 4 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych
w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:

671/4 o pow. 0,1392 ha, 671/5 o pow. 0,1329 ha, 671/7 o pow. 0,1204 ha oraz 671/21 o pow.
0,1999 ha.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się
w dniach 10 – 11 sierpnia 2020 r. w godzinach: 8.30 oraz 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 6 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

 1. 671/4:
  https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174100
 2. 671/5:
  https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174107
 3. 671/7:
  https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174111
 4. 671/21:
  https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174114

oraz pod nr tel.: 81 886 11 62 – sprawy prowadzi Agnieszka Kapłon – inspektor w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.

pdfKomunikat Śniadówka358.56 KB

Urząd Gminy Baranów informuje, że na ujęciu wody w  Śniadówce rozpoczęto chlorowanie wody
od  dnia 19.06.2020 r. – do dnia 28.06.2020 r. (włącznie)
Woda będzie stale chlorowana, tak aby zawartość chloru nie przekraczała 0,3 mg/l w kranie u konsumenta.
Woda tak chlorowana może być wykorzystana do picia, przygotowania żywności i innych celów domowych.
Informujemy, że mogą wystąpić zmiany właściwości organoleptycznych wody (zapachowych i smakowych).

Za  utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o wynikach

otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku.

 

Wójt Gminy Baranów informuje, że w  otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 roku. została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia” w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 5.000, zł ( pięć tysięcy złotych).

148178Przedstawiamy obowiązujące od czerwca br. zasady realizowania zadań SPZOZ w Puławach w zakresie lecznictwa stacjonarnego.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, SPZOZ w Puławach będzie realizował swoje zadania statutowe w zakresie lecznictwa stacjonarnego w następujący sposób:

Pacjent przyjmowany w trybie planowym - to pacjent z kolejki oczekujących na hospitalizację w danym oddziale.

 • Pacjent otrzymuje telefon z oddziału szpitalnego z informacją o możliwości hospitalizacji/operacji w wyznaczonym terminie,
 • umawiany jest na wizytę w Poradni Specjalistycznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Puławach, gdzie jest kwalifikowany do hospitalizacji/zabiegu,
 • w ramach przygotowania wykonywane są konieczne badania i konsultacje specjalistyczne,
 • otrzymuje informację jak ma się przygotować, gdzie należy się zgłosić, co może zabrać do szpitala, jak wygląda opieka i kontakt z pacjentem w trakcie pobytu w szpitalu.
 • Pacjent na poziomie Poradni Specjalistycznej i w dniu wpisu do szpitala ma oceniany stan epidemiologiczny i stan zdrowia w oparciu o ankietę epidemiologiczną oraz dokonywany jest pomiar temperatury.
 • Pacjent hospitalizowany jest na oddziale buforowym, gdzie jest izolowany i ma wykonywany test PCR. Następnie po wyniku ujemnym przenoszony jest na właściwy oddział.