Gmina Baranów oferuje sprzedaż 3 sztuk topoli rosnących na obszarze działki gminnej nr ewid. 307 w msc. Śniadówka (baza byłego SKR).

Nabywca drzewa zobowiązany jest do wycięcia drzewa oraz uporządkowania terenu po wycince.

Cena za 1 sztukę - 300 zł.
Termin wycinki: do 28 lutego 2018 r.

Informacje pod numerem telefonu: 609-425-700.

Osoby zainteresowanie pełnieniem Terytorialnej Służby Wojskowej zapraszamy do WKU w Puławach w celu złożenia wniosku.

Czym są Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Wojska obrony terytorialnej są lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Zasilając szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, będziesz miał(a) niepowtarzalną możliwość odbycia służby w nowatorskim rodzaju Sił Zbrojnych RP, gdzie możesz podnieść kwalifikacje i zapewnić sobie rozwój osobisty i zawodowy.

Dodatkowo będąc żołnierzem obrony terytorialnej służby wojskowej, otrzymasz gratyfikację finansową za dwa dni ćwiczeń oraz "dodatek za gotowość" - razem ponad 500 zł miesięcznie.

Nie musisz mieć przeszkolenia wojskowego - odbędziesz je w 16 dni.

Urząd Gminy Baranów informuje, iż druki wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok można pobrać w siedzibie urzędu pok. nr 14.

Jednocześnie informuję, iż płatności można dokonywać również u inkasentów (sołtysów) poszczególnych sołectw jak w latach poprzednich.

Wójt Gminy Baranów
(-) inż. Robert Gagoś

Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" uprzejmie zaprasza na szkolenia poświęcone przygotowaniu wniosków na pozyskanie grantów na inicjatywy lokalne. Już w lutym ogłosimy nabór wniosków na granty.

Więcej informacji o szkoleniach na stronie internetowej LGD "Zielony Pierścień".

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej Żyrzyn - Baranów - Wola Czołnowska. Wyremontowane zostanie 11,5 kilometra drogi. Oprócz nowej nawierzchni powstaną chodniki, perony przystankowe i zatoki autobusowe. Nowa droga ma być gotowa w połowie września. Termin składania dokumentów w przetargu upływa 8 marca.

Przy okazji tego przedsięwzięcia władze powiatu chciały poprawić główne skrzyżowanie w Baranowie (łączące ulice: Puławską, Rynek, Michowską i Zagrody) - zaproponowano rondo. Rozwiązanie to wymagałoby przejęcia przez powiat części gminnych działek. Władze gminy Baranów zgodziły się na ich przekazanie, w zamian za remont innych dróg powiatowych na terenie gminy (o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych). Ostatecznie jednak porozumienie nie zostało osiągnięte.

Źródło: "Ważna droga do kapitalnego remontu" (autor: Radosław Szczęch) - "Teraz Puławy", 2 lutego 2018 r. 

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" ogłosił nabór wniosków w zakresie wsparcia finansowego na podejmowanie działalności gospodarczej (Nabór 11/2018). Nabór prowadzony będzie od 19 lutego do 9 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru znaleźć można na stronie internetowej www.zielonypierscien.eu w zakładce "LEADER 2014-2020 – Nabory wniosków".

Syndyk Masy Upadłości Euro Commerz – Dom Handlowy sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Motodze, sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową leśną, położoną w miejscowości Motoga 25, na którą składa się działka gruntu o numerze ewidencyjnym 309/1, o powierzchni 4,000 ha, dla której urządzono księgę wieczystą numer LU1P/00051527/7 za cenę nie niższą niż kwota 70.000,00 zł.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr tel. 81 443 66 26. Oferty na zakup nieruchomości proszę składać w biurze Syndyka pod adresem ul. Lubartowska 75a/6, 20-123 Lublin.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

Wójt Gminy Baranów przypomina, że w dniach 1-28 lutego 2018 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami za okres od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

Wnioski należy składać w pokoju nr 18 UG Baranów (podatki).

Druki wniosków można pobrać w pokoju nr 18 Urzędu lub ze strony internetowej (załącznik).

Prosimy o podawanie numerów rachunków bankowych w celu sprawnej wypłaty zwrotu.

Baner - Głosowanie w projekcie: Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci

Zachęcamy do głosowania na Gminę Baranów (lokalizacja: Wola Czołnowska 61) w projekcie "Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci". W 5 zwycięskich lokalizacjach wybudowane zostaną Naukowe Stacje Zabaw PGNiG.

Głosować można za pośrednictwem strony internetowej www.powietrzebezsmieci.pl. Głosowanie trwa do 28 lutego 2018 r.