Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej – promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej. W ramach projektu zakupiono obuwie w liczbie 60 par dla członków zespołów folklorystycznych z gminy Baranów.

Wartość projektu: 9.650,58 zł.