Wybrane inwestycje zrealizowane lub ukończone w 2016 roku.

W ramach zadania nawieziono kruszywo drogowe, a następnie wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego z warstwą ścieralną na odcinku 0,86 km.

Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Województwa Lubelskiego.

Wartość zadania: 146.190,03 zł.

Powiększ zdjęcie: Droga dojazdowa do wsi Wola Czołnowska (1) Powiększ zdjęcie: Droga dojazdowa do wsi Wola Czołnowska (2)

Budowa oświetlenia drogowego ul. Czołnowska w miejscowości Baranów.

W ramach zadania zamontowano 10 latarń z ledowymi źródłami światła wraz z niezbędną infrastrukturą (linie kablowe, sterowanie) na ul. Czołnowskiej w Baranowie.

Wartość zadania: 65.858,49 zł.

Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 107424L i 107423L w miejscowości Śniadówka.

Zadanie zrealizowany w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

W ramach zadania wykonano jezdnie asfaltowe na odcinku 2,7 km wraz z utwardzonymi poboczami, drogę o nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 0,64 km, zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi, przepusty, bariery drogowe oraz oznakowanie pionowe.

Wartość zadania: 921.221,75 zł, w tym 447.496,00 zł dotacji z budżetu państwa. Środki własne: 473.725,75 zł, w tym udział partnera (Powiat Puławski): 60.000,00 zł.

Powiększ zdjęcie: Przebudowa dróg gminnych w Śniadówce - Otwarcie inwestycji (1) Powiększ zdjęcie: Przebudowa dróg gminnych w Śniadówce - Otwarcie inwestycji (2) Powiększ zdjęcie: Przebudowa dróg gminnych w Śniadówce - Otwarcie inwestycji (3)