Informacje o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).