Powiększ grafikę: Herb Gminy BaranówHerb Gminy Baranów Powiększ grafikę: Pieczęć Gminy BaranówPieczęć Gminy Baranów

Powiększ grafikę: Flaga Gminy BaranówFlaga Gminy Baranów

Zarchiwa zawierają pliki: jpg, png oraz cdr.

Już od dawna władze naszej gminy zastanawiały się nad wprowadzeniem graficznego symbolu, który identyfikowałby Gminę Baranów.

Zdając sobie sprawę z rozległej przeszłości Baranowa myślano o dawnym herbie, którym Baranów posługiwał się, gdy był jeszcze miastem. Idea ta, ze wszech miar słuszna, napotykała jednak wiele przeszkód o charakterze formalnym i merytorycznym. Herbu nie można sobie wprowadzać w sposób dowolny. Sprawa wymaga całej urzędowej procedury wskazanej w ustawie o odznakach i mundurach, polegającej na uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej projektu herbu.

Wizerunek głowy baraniej wprost, z rogami po bokachFot. 1Problem merytoryczny polegał na ustaleniu jaki symbol powinien się znajdować w herbie Baranowa. Miejscowe społeczeństwo od wielu lat przyzwyczajone zostało do wizerunku "głowy baraniej wprost, z rogami po bokach" (Fot. 1). Taki herb, świetnie nawiązujący do nazwy miejscowości, od dawna widniał na specjalnej tablicy, którą można było oglądać w Bibliotece Gminnej. W rzeczywistości zgodnie z historycznymi ustaleniami, ten herb nie miał nic wspólnego z naszą miejscowością. Błędna identyfikacja herbowej "baraniej głowy" z Baranowem n. Wieprzem była spowodowana - skądinąd zasłużoną - publikacją Mariana Gumowskiego, Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego, wydaną w 1959r. Owa publikacja, na wiele lat położyła się cieniem w sprawie heraldycznej świadomości mieszkańców Baranowa, kształtując mylne wyobrażenie herbu miejscowości. Stwierdzenie tego błędu możliwe było dopiero w drugiej pół. lat 90-tych ubiegłego wieku, gdy ukazała się książka pt. Ludzie i herby w dawnej Polsce, zawierająca Katalog pieczęci miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIIIw. W tym katalogu znajduje się m.in. pieczęć, którą posługiwali się nasi przodkowie opatrując dokumenty miejskie baranowskie od XVI do pocz. XIX w. Przez ok. 250 lat, niezmiennie posługiwano się pieczęcią z wizerunkiem rodowego herbu Firlejów - założycieli miasta. W polu pieczęci znajdowała się owalna tarcza a na niej wspięty lampart w koronie. Nad tarczą korona, z której wychylał się lampart taki jak w godle. W otoku pieczętnym widniał napis: SIGILLYM OPPIDI BARANOYIENSIS. (Fot. 2)

Wizerunek rodowy herbu FirlejówFot. 2Gdy, obecny Wójt Robert Gagoś w 2007r. podjął sprawę ustalenia lub przywrócenia znaku herbowego Baranowa, od początku poruszał się już w obrębie wizerunku lamparta, a nie głowy baraniej. O słuszności tej koncepcji świadczą opinie Komisji Heraldycznej przy Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawane w kolejnych latach. Nigdy nie kwestionowano słuszności wyboru figury heraldycznej - czyli lamparta. Natomiast problemem okazało się opracowanie herbu pod względem graficznym, aby odpowiadał on zasadom sztuki heraldycznej.

Pierwszy wniosek dotyczący zaopiniowania projektu herbu Gminy Baranów został złożony do MSWiA 14 marca 2007r. Projekt odwoływał się do dawnej pieczęci miejskiej Baranowa. Komisja Heraldyczna przyjęła słuszność uzasadnienia historycznego, lecz nie przyjęła wizerunku, jako niezgodnego z zasadami heraldyki (m.in. niewłaściwe barwy, układ tarczy, słaby poziom plastyczny godła herbowego).

Odpowiedź z negatywną opinią została wydana 12 czerwca 2007r.

Zgodnie z zaleceniami przystąpiono do zlikwidowania błędów. W tym celu nawiązano kontakt z plastykiem obeznanym z zasadami sztuki heraldycznej. Już 27 lipca 2007r. był przygotowany nowy projekt herbu, poszerzony o projekt flagi i gminnej pieczęci.

Komisja Heraldyczna podjęła stosowną uchwałę w sprawie przedłożonego projektu dopiero 4 stycznia 2008r. Ponownie zawierała ona negatywną opinię, chociaż podkreślono, że "Gmina jest na właściwej drodze do uzyskania poprawnych symboli...". Zwrócono także uwagę, że znacząco poprawił się "poziom sztuki heraldycznej przedłożonego projektu herbu". Natomiast ponownie zakwestionowano barwę i kształt lamparta a także barwy i układ kolorów na fladze. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał swą negatywną opinię dopiero 29 lutego 2008r.

Natychmiast przystąpiono do opracowania kolejnego projektu z uwzględnieniem powyższych uwag. Już w marcu był gotowy, a 3 kwietnia 2008r. wystosowano do MSWiA kolejny wniosek o zaopiniowanie projektu herbu i flagi. Później dołączono jeszcze projekt pieczęci.

Prawie cały rok oczekiwano na rozpatrzenie tego trzeciego projektu. W końcu Komisja Heraldyczna podjęła stosowną - tym razem pozytywną - uchwałę w dn. 6 marca 2009r. a 18 marca wydał swoją opinię Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki dopełnieniu tych formalności, po dwóch latach starań można podjąć uchwałę o ustanowieniu oficjalnego herbu, flagi i pieczęci Gminy Baranów.

Ważne jest, że te graficzne symbole naszej gminy są osadzone w tradycji i nawiązują do dawnej pieczęci miejskiej Baranowa, w której uwidoczniony był herb Lewart z wizerunkiem ukoronowanego lamparta, należący do Firlejów - założycieli i właścicieli naszej miejscowości.