Komisje Rady Gminy - VIII kadencja (2018-2023)

Komisja Rewizyjna

 1. Grudka Wojciech - Przewodniczący
 2. Ciota Małgorzata - Członek
 3. Niedbalski Tomasz - Członek
 4. Wiraszka Tomasz - Członek

Komisja Organizacyjno-Budżetowa, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

 1. Maruszak Roman - Przewodniczący
 2. Ogórek Anna - Członek
 3. Ircha Halina - Członek
 4. Grzechnik Michał - Członek

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Czerska Krystyna - Przewodniczący
 2. Ciota Małgorzata - Członek
 3. Pszczoła Małgorzata - Członek

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Ładu i Porządku Publicznego

 1. Pszczoła Małgorzata - Przewodniczący
 2. Grzechnik Michał - Członek
 3. Maruszak Roman - Członek

Komisja Inwentaryzacji

 1. Niedbalski Tomasz - Przewodniczący
 2. Ciota Małgorzata - Członek
 3. Ogórek Anna - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Pszczoła Małgorzata - Przewodniczący
 2. Ogórek Anna - Członek
 3. Czerska Krystyna - Członek
 4. Mazurek Stanisław - Członek