Komisje Rady Gminy - VII kadencja (2014-2018)

Komisja Rewizyjna

 1. Adamczyk Lucjan - Przewodniczący
 2. Ircha Halina - Członek
 3. Mazurek Stanisław - Członek
 4. Wawerek Krzysztof - Członek

Komisja Organizacyjno-Budżetowa, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

 1. Jankowska Małgorzata - Przewodniczący
 2. Mazurek Stanisław - Członek
 3. Wawerek Krzysztof - Członek

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Parzyszek Krzysztof - Przewodniczący
 2. Ircha Halina - Członek
 3. Wiak Andrzej - Członek

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych, Ładu i Porządku Publicznego

 1. Siedlecka Agnieszka - Przewodniczący
 2. Grudka Wojciech - Członek
 3. Jankowska Małgorzata - Członek