Urząd Gminy Baranów w związku z informacją od firmy RAGO Sp. z o.o. przypomina, że nie należy mieszać popiołu ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz z innymi odpadami zbieranymi w sposób selektywny.

Popiół podlega selektywnej zbiórce i należy go wystawiać w oddzielnych workach.

W przypadku braku worków uprzejmie informujemy, że dostępne są w Urzędzie Gminy Baranów pokój nr 14. Dopuszcza się również oddawanie popiołu we własnych workach pod warunkiem, że jest możliwość stwierdzenia, co znajduje się w środku.

Zgodnie z harmonogramem popiół paleniskowy z pieców CO, odbierany będzie z częstotliwością:

 • miejscowość Baranóww każdym miesiącu,
 • pozostałe miejscowości gminy Baranów – co dwa miesiące tj.: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień i listopad.

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu i wystawianie worków z popiołem tylko w w/w terminie.

Urząd Gminy Baranów informuje mieszkańców, że w miesiącu maju 2019 roku w terminach odbioru odpadów komunalnych, będzie prowadzona zbiórka następujących rodzajów odpadów:

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki),
 • lampy fluoroscencyjne, oleje, tłuszcze, tusze,
 • zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne,
 • opony,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • przeterminowane lekarstwa i opakowania wielomateriałowe.

Właściciele nieruchomości proszeni są o wystawienie wszystkich w/w rodzajów odpadów przy granicy posesji.

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że w związku ze wstrzymaniem przyjmowania zużytych opon przez instalację Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o z siedzibą w Puławach, wstrzymany jest do odwołania odbiór zużytych opon z terenu Gminy Baranów.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Baranów zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2018 roku odpady należy segregować na następujące frakcje:

 • Papier – w workach koloru niebieskiego
 • Szkło białe – w workach koloru białego
 • Szkło kolorowe – w workach koloru zielonego
 • Metal i tworzywa sztuczne – w workach koloru żółtego
 • Odpady kuchenne i zielone – w workach koloru brązowego
 • Popiół z pieców CO – w workach koloru czerwonego
 • Pozostałe odpady zmieszane – w pojemnikach

Przypominamy, że od 2017 r. odpady są zbierane z podziałem na następujące frakcje: papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zmieszane. W 2018 r. do oddzielnych pojemników zbierany będzie popiół.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Nasze Śmieci przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska oraz do zapoznania się z materiałami poniżej.

Przypominamy i zachęcamy również do odwiedzin witryny informacyjnej Gospodarka Odpadami UG Baranów, na której znajdują się m.in. informacje dot. prawidłowej segregacji odpadów oraz harmonogram odbioru odpadów.