Urząd Gminy Baranów informuje, iż druki wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na I kwartał 2019 r. można pobrać w siedzibie urzędu pok. nr 14.

Jednocześnie informuję, iż płatności można dokonywać również u inkasentów (sołtysów) poszczególnych sołectw jak w latach poprzednich.

Wójt Gminy Baranów
Mirosław Roman Grzelak

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że w związku ze wstrzymaniem przyjmowania zużytych opon przez instalację Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o z siedzibą w Puławach, wstrzymany jest do odwołania odbiór zużytych opon z terenu Gminy Baranów.

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Baranów zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2018 roku odpady należy segregować na następujące frakcje:

  • Papier – w workach koloru niebieskiego
  • Szkło białe – w workach koloru białego
  • Szkło kolorowe – w workach koloru zielonego
  • Metal i tworzywa sztuczne – w workach koloru żółtego
  • Odpady kuchenne i zielone – w workach koloru brązowego
  • Popiół z pieców CO – w workach koloru czerwonego
  • Pozostałe odpady zmieszane – w pojemnikach

Przypominamy, że od 2017 r. odpady są zbierane z podziałem na następujące frakcje: papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zmieszane. W 2018 r. do oddzielnych pojemników zbierany będzie popiół.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Nasze Śmieci przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska oraz do zapoznania się z materiałami poniżej.

Przypominamy i zachęcamy również do odwiedzin witryny informacyjnej Gospodarka Odpadami UG Baranów, na której znajdują się m.in. informacje dot. prawidłowej segregacji odpadów oraz harmonogram odbioru odpadów.