Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku na terenie Gminy Baranów zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych.

Zmiany w dotychczasowym modelu segregacji odpadów komunalnych zostały wprowadzone Uchwałą nr XX/156/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 31 października 2016 r. zmieniającą Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów.

Od 1 stycznia 2017 roku odpady należy segregować na następujące frakcje:

  • Metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe (worek żółty),
  • Szkło bezbarwne – odpady ze szkła białego (bezbarwne), w tym opakowania ze szkła białego (worek biały),
  • Szkło kolorowe – odpady za szkła kolorowego w tym opakowania ze szkła kolorowego (worek zielony),
  • Papier – odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury (worek niebieski),
  • Odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy).