Wybrane inwestycje zrealizowane lub ukończone w 2013 roku.

Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonania parkingu – placu z miejscami postojowymi.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie: 413 – "Odnowa i rozwój wsi".

W ramach zadania wykonano oświetlenie, chodniki i plac z miejscami postojowymi w centrum Baranowa.

Wartość zadania 237.031,86 zł, w tym dofinansowanie 151.527,00 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Centrum Baranowa (1) Powiększ zdjęcie: Centrum Baranowa (2) Powiększ zdjęcie: Centrum Baranowa (3) Powiększ zdjęcie: Centrum Baranowa (4)

Zabezpieczenie przeciwpożarowe terenów gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Projekt zrealizowano w ramach programu RPO WL 2007-2013 , Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska.

Zakupione zostały dwa samochody pożarnicze:

  • dla jednostki OSP w Baranowie: VOLVO FM 6xR o wartości 938.000,00 zł,
  • dla jednostki OSP w Czołnie: IVECO EUROCARGO ML150E28WS 4x4 o wartości 684 936,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 85%.

Powiększ zdjęcie: Samochód Pożarniczy OSP w Baranowie - Volvo FM 6xR (1) Powiększ zdjęcie: Samochód Pożarniczy OSP w Baranowie - Volvo FM 6xR (2) Powiększ zdjęcie: Samochód Pożarniczy OSP w Baranowie - Volvo FM 6xR (3) Powiększ zdjęcie: Samochód Pożarniczy OSP w Czołnie - Iveco Eurocargo

Logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 112815 L.

Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Huta polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości 2,36 km.

Wartość zadania – 668.992,74 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 334.496 zł.

Powiększ zdjęcie: Droga gminna o numerze 112815L w Hucie (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna o numerze 112815L w Hucie (2)

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie : 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" przez Gminne Centrum Kultury w Baranowie.

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku oraz prace wewnątrz świetlicy w miejscowości Wola Czołnowska.

Wartość zadania 36.830,84 zł, w tym dofinansowanie 20.865,00 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w Woli Czołnowskiej (1) Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w Woli Czołnowskiej (2)

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie : 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku świetlicy, obróbkę blacharską, schody zewnętrzne i posadzkę wewnątrz budynku.

Wartość zadania 27.502,90 zł, w tym dofinansowanie 15.397 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w Łukawce (1) Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w Łukawce (2)