Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości oraz wzrost stopnia integracji społecznej i poczucia wspólnoty poprzez kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości - ulicy Zagrody. Ulica Zagrody znajduje się w centrum miejscowości Baranów i jest głównym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców, prowadzącym do obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy, kompleksu szkół, Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki, Gminnego Centrum Pomocy Społecznej, sklepów i kościoła parafialnego. Realizacja projektu polega na wybudowaniu chodników na ulicy Zagrody, co w znaczący sposób przyczyni się do poprawy komfortu życia i zapewni tworzenie wzajemnych więzi - dobrych stosunków sąsiedzkich i lokalnego patriotyzmu.

Wartość projektu: 322.250,48 zł.