Policja 997 / Straż pożarna 998 / Pogotowie 999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
siedziba - Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, Tel. 81-883-41-54

Pracownicy socjalni przyjmują:

  • poniedziałek 8:00 – 16:00
  • wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
siedziba w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, Tel. 81 883-40-27

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Baranowie
siedziba Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Długa 26
w pierwszą i ostatnią środę miesiąca 15:30 – 17:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach
Aleja Królewska 3, Tel. 81-888-04-92
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Tel. 800-110-001 (linia bezpłatna) poniedziałek - piątek 7:00-18:00

Centrum Interwencji Kryzysowej w Puławach
ul. Wólka Profecka 26, Tel. 81 888-02-50, 800-306-833 (linia bezpłatna), czynne całą dobę

Komenda Powiatowa Policji w Puławach
ul. Wojska Polskiego 6, Tel. 81 889-02-09, 81 889-02-10

Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel. 801-12-00-02

Przeczytaj również informacje dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Baranowie.