W dniu 21 listopada 2007 r. decyzją Starosty Puławskiego, Pana Sławomira Kamińskiego, został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (pod numerem 35) Uczniowski Klub Sportowy "LASKOWIA" w Baranowie. Siedzibą klubu jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie, ul. Szkolna 2, 24-105 Baranów.

Skład Zarządu Klubu:

  • Przemysław Aftyka - Przewodniczący Zarządu UKS "Laskowia"
  • Piotr Wiącek - Skarbnik
  • Monika Chołaj - Sekretarz
  • Jarosław Jamioła - Członek
  • Marcin Lato - Członek