Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Baranów oraz wzrost stopnia integracji społecznej i poczucia wspólnoty poprzez kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców miejscowości – centrum Baranowa, polegające na montażu donic i ławek parkowych.

Wartość projektu: 23.510,22 zł.