Zakończona została inwestycja pod nazwą Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów.

W dniu 29 września 2021 r. dokonany został odbiór wykonanych prac.

Wykonano nowe nawierzchnie na łącznej długości 372 m.

Na ul. Rynek wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 111 m (szerokość – 8,2 m) oraz ciąg pieszo jezdny z betonowej kostki brukowej o długości 76 m i szerokości 5 m wraz z budową 5 miejsc parkingowych naprzeciwko kościoła parafialnego.

Na ul. Stawowej na odcinku 185 m wykonano od podstaw nową drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Na długości 94 m droga ma szerokość 5 m a na długości 91 m szerokość 3,5 m (ze względu na szerokość pasa drogowego). Na zakończeniu drogi wykonano plac do zawracania o wymiarach 12,5 na 12,5 m.

Wykonano również nowe oznakowanie pionowe, a na ul. Rynek także poziome.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura z miejscowości Góry.

Inwestorem zadania była Gmina Baranów. Koszt całej inwestycji (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór) wyniósł 339.963,49 zł.

Władze Gminy pozyskały na tę drogę dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 161.906,00 zł.

Wykonane prace drogowe są kolejnym zakończonym etapem rewitalizacji centrum Baranowa i sukcesywnej poprawy jego wizerunku. Szczególnie cieszy doprowadzenie do porządku straszącego od lat dojazdu do kościoła.

min ul. Rynek i Stawowa 1min ul. Rynek i Stawowa 2ul. Rynek i Stawowa 3ul. Rynek i Stawowa 4ul. Rynek i Stawowa 5ul. Rynek i Stawowa 6

flaga i godło na www

INWESTYCJA  DOFINANSOWANA
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 Nazwa projektu:

Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów.

Kwota dofinansowania – 161 906,00 zł
Koszty kwalifikowalne inwestycji – 323 813,49 zł

Zakres wykonywanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 0,372 km,
 • warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej o średniej grubości 3 cm i szerokości 8,2 m na odcinku 111,0 m,
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i szerokości 8,2 m na odcinku 111 m,
 • nawierzchnia z kostki betonowej  o grubości 6 cm i szerokości 5 m na odcinku 76 m,
 • modernizacja 2 zatok autobusowych,
 • budowa 5 miejsc parkingowych, W tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
 • nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm i szerokości 5 m na odcinku 117 m i 3,5 m na odcinku 91 m,
 • plac do zawracania z kostki brukowej o grubości 8 cm o wymiarach 12,5 na 12,5 m
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Okres realizacji: 29.06.2021 r. – 29.09.2021 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 323 813,49 zł; Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura, Góry,
 • nadzór inwestorski: 6.150,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 10.000,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • łączny koszt: 339 963,49 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zakres wykonanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 1,2543 km,
 • warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego o grubości 11 cm
  na szerokości 3,8 m,
 • nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m z 4 mijankami o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu asfaltowego o grubości 4 cm każda (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna),
 • obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm
 • oznakowanie pionowe

Okres realizacji: 7.10 – 28.10.2019 r.

Termin odbioru: 31.10.2019 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 490.261,55 zł; Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry,
 • nadzór inwestorski: 7.380,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 14.760,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • łączny koszt: 401,55 zł.

Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 245.130,00 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2019 r.

Zakres wykonanych robót:

 • długość przebudowanego odcinka – 999 m
 • podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
 • nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu asfaltowego (warstwa wiążąca o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm),
 • wyniesione przejście dla pieszych z modułowego systemu progów segmentowych,
 • peron przystankowy z kostki brukowej i wiata przystankowa,
 • utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m,
 • oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów,
 • oznakowanie pionowe.

Okres realizacji: 9.07- 22.08.2019 r.

Termin odbioru: 11.09.2019 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 598.505,77 zł; konsorcjum firm: PBI Infrastruktura SA, Kraśnik (lider), PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz (partner);
 • nadzór inwestorski – 380,00 zł; Zakład Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty” s.c. K.M. Pyra, Dęblin,
 • łączny koszt: 885,77 zł.

Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 302.942,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone w 2019 r.

 FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

INWESTYCJA  DOFINANSOWANA
Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 Nazwa projektu:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112814L od km 1+231 do km 6+130 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź.

Kwota dofinansowania – 1 032 797,00 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 137 303,31 zł

Zakres wykonywanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 4,899 km,
 • warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego o średniej grubości 5,3 cm i szerokości 5,6 m,
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m,
 • obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i grubości 12 cm,
 • dwa perony przystankowe z kostki brukowej oraz montaż 1 wiaty,
 • wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej,
 • regulacja istniejących zjazdów z kostki brukowej oraz wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa do istniejących posesji,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Okres realizacji: 7.07.2020 r. – 28.04.2021 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 2.065.594,31 zł; PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB
  z o.o. z Sandomierza,
 • nadzór inwestorski: 26 814,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 44 895,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • łączny koszt: 2 137 303,31 zł.

Zadanie zrealizowane.