Zakres wykonanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 1,2543 km,
 • warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego o grubości 11 cm
  na szerokości 3,8 m,
 • nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m z 4 mijankami o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu asfaltowego o grubości 4 cm każda (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna),
 • obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm
 • oznakowanie pionowe

Okres realizacji: 7.10 – 28.10.2019 r.

Termin odbioru: 31.10.2019 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 490.261,55 zł; Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry,
 • nadzór inwestorski: 7.380,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 14.760,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • łączny koszt: 401,55 zł.

Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 245.130,00 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2019 r.

Zakres wykonanych robót:

 • długość przebudowanego odcinka – 999 m
 • podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
 • nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu asfaltowego (warstwa wiążąca o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm),
 • wyniesione przejście dla pieszych z modułowego systemu progów segmentowych,
 • peron przystankowy z kostki brukowej i wiata przystankowa,
 • utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m,
 • oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów,
 • oznakowanie pionowe.

Okres realizacji: 9.07- 22.08.2019 r.

Termin odbioru: 11.09.2019 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 598.505,77 zł; konsorcjum firm: PBI Infrastruktura SA, Kraśnik (lider), PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz (partner);
 • nadzór inwestorski – 380,00 zł; Zakład Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty” s.c. K.M. Pyra, Dęblin,
 • łączny koszt: 885,77 zł.

Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 302.942,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone w 2019 r.

 FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

INWESTYCJA  DOFINANSOWANA
Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 Nazwa projektu:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112814L od km 1+231 do km 6+130 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź.

Kwota dofinansowania – 1 032 797,00 zł
Całkowita wartość inwestycji – 2 137 303,31 zł

Zakres wykonywanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 4,899 km,
 • warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego o średniej grubości 5,3 cm i szerokości 5,6 m,
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m,
 • obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i grubości 12 cm,
 • dwa perony przystankowe z kostki brukowej oraz montaż 1 wiaty,
 • wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej,
 • regulacja istniejących zjazdów z kostki brukowej oraz wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa do istniejących posesji,
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Okres realizacji: 7.07.2020 r. – 28.04.2021 r.

Wykonawca/Koszty:

 • roboty budowlane: 2.065.594,31 zł; PBI Infrastruktura SA z Kraśnika i PBI WMB
  z o.o. z Sandomierza,
 • nadzór inwestorski: 26 814,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • dokumentacja: 44 895,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy,
 • łączny koszt: 2 137 303,31 zł.

Zadanie zrealizowane.