Status: Zakończony

GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BARANOWIE

Logotypy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i YOUNGSTER

W Gimnazjum w Baranowie od września 2011 r. realizowany jest program pod nazwą YOUNGSTER współfinansowany przez Gminę Baranów i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jest to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan. Realizacja zajęć edukacyjnych w ramach programu pozwala na przezwyciężenie szeregu typowych trudności, z jakimi nauczyciel boryka się najczęściej w warunkach szkolnych. Najważniejsze z nich to duże zróżnicowanie poziomu kompetencji językowej w klasach i zbyt liczne grupy uczących się. W ramach programu YOUNGSTER uczniowie poddawani są wstępnym testom plasującym a następnie organizowani w małe grupy, odpowiadające rozmiarem niemal grupom językowym w prywatnych szkołach językowych. Ich liczebność nie przekracza 15 osób, co daje i uczącym się, i nauczycielom duży komfort pracy. Co więcej, wszyscy uczestnicy zostają wyposażeni w komplety nowoczesnych materiałów do nauki języka angielskiego, dostosowanych do ich poziomu kompetencji językowej i tempa nauki.

Program obejmuje realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup zaawansowania. w oparciu o przygotowany przez Wydawnictwo Macmillan autorski program nauki języka angielskiego. Wraz z podręcznikami Szkoła otrzyma nieodpłatnie wyposażenie biblioteki szkolnej, obejmujące zestaw materiałów pomocnych w nauce języka angielskiego (słowniki, readers'y, płyty CD, DVD, itp.), zgodnie z indywidualnym zamówieniem złożonym przez nauczyciela w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Informujemy, że władze gminy podpisały aneks do umowy o przystąpieniu do kolejnej edycji programu YOUNGSTER od września 2012 r.