Ochotnicza Straż Pożarna w Czołnie, rok założenia: 1960

Czołna 27
24-105 Baranów

Prezes: Krzysztof Ambrożek
Wiceprezes: Włodzimierz Miechowicz
Naczelnik: Michał Goluch
Z-ca Naczelnika: Stanisław Mazurek
Sekretarz: Mariusz Szymanek
Skarbnik: Roman Markiewicz
Gospodarz: Jan Grzelak

KRS: 0000043312