Wybrane inwestycje zrealizowane lub ukończone w 2011 roku.

Rewitalizacja centrum miejscowości Baranów - projekt zrealizowany w 2011 roku przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Całkowita wartość projektu: 214.981.15 zł, w tym:

 • udział środków UE: 131.085,00 zł,
 • wkład własny Gminy Baranów: 83.896,15 zł.

Powiększ zdjęcie: Rewitalizacja Centrum Baranow - 1 etap (1) Powiększ zdjęcie: Rewitalizacja Centrum Baranow - 1 etap (2) Powiększ zdjęcie: Rewitalizacja Centrum Baranow - 1 etap (3) Powiększ zdjęcie: Rewitalizacja Centrum Baranow - 1 etap (4) Powiększ zdjęcie: Rewitalizacja Centrum Baranow - 1 etap (5) Powiększ zdjęcie: Rewitalizacja Centrum Baranow - 1 etap (6) Powiększ zdjęcie: Rewitalizacja Centrum Baranow - 1 etap (7) Powiększ zdjęcie: Rewitalizacja Centrum Baranow - 1 etap (8) Powiększ zdjęcie: Rewitalizacja Centrum Baranow - 1 etap (9)

Logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Baranów poprzez wykonanie remontu drogi gminnej o numerze 107411 L łączące dwie drogi powiatowe o numerach 1516 L i 2515 L od km 0+000,00 do km 1+400.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011.

Wartość całości zadania – 694.689,58 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 347.344 zł.

Wyremontowano drogę łączącą Czołnę z Wolą Czołnowską na długości 1400 metrów z wykonaniem zjazdów do posesji i położeniem nowej nawierzchni asfatowej.

Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (1) Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (2) Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (3) Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (4) Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (5)

W ramach inwestycji pn. "Rozbudowa ujęcia wody w Czołnie" zostało wykonane:

 • uzbrojenie studni nr 2,
 • remont obudowy studni nr 1 wraz z wymianą uzbrojenia,
 • montaż przewodów technologicnzych zewnętrznych wraz z wymianą starych,
 • wymiana wodomierzy w budynku stacji wodociągowej,
 • wykonano instalację elektryczną, sterowania i automatyki ujęcia wody.

Wartość robót: 88 912,09 zł.

We wcześniejszych latach wykonany został odwiert studni głębinowej (wartość robót: 43 102,60 zł).

Powiększ zdjęcie: Rozbudowa ujęcia wody w Czołnie (1) Powiększ zdjęcie: Rozbudowa ujęcia wody w Czołnie (1) Powiększ zdjęcie: Rozbudowa ujęcia wody w Czołnie (3)