Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

pdfWykaz Nr 5/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej307.12 KB

Wójt Gminy Baranów

ogłasza

 ROKOWANIA

 po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,

 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gródek, gmina Baranów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 23 o powierzchni 1,4394 ha.

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawydzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

pdfWykaz Nr 2/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy276.1 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

pdfWykaz Nr 3/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.276.54 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

pdfWykaz Nr 4/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej308.56 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do najmu.

pdfWykaz Nr 1/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do najmu.278.34 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

pdfWykaz Nr 8/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.354.57 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

pdfWykaz Nr 7/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.310.2 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży.

pdfWykaz Nr 6/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży.202.55 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży.

pdfWykaz Nr 5/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży.224.84 KB