Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do najmu.

pdfWykaz Nr 1/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do najmu.278.34 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

pdfWykaz Nr 8/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.354.57 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

pdfWykaz Nr 7/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.310.2 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży.

pdfWykaz Nr 6/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży.202.55 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży.

pdfWykaz Nr 5/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży.224.84 KB

Wójt Gminy Baranów ogłasza

 

ROKOWANIA

 

 po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym,

 

na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 38 m2, znajdującego się w budynku  świetlicy wiejskiej w Czołnie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka: nr 85 o pow. 0,057 ha

Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

OGŁASZA 

II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów 

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy.

pdfWykaz Nr 4/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy.296.88 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy.

pdfWykaz Nr 3/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy.290.79 KB

Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

OGŁASZA 

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów