Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

OGŁASZA 

II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów 

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy.

pdfWykaz Nr 4/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy.296.88 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy.

pdfWykaz Nr 3/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy.290.79 KB

Wójt Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

OGŁASZA 

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu usługowego położonego w Czołnie, będącego własnością Gminy Baranów 

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy.

pdfWykaz Nr 2/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy.341.79 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

pdfWykaz Nr 1/2022 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.279.71 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy.

pdfWykaz Nr 5/2021 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy.194.63 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy.

pdfWykaz Nr 4/2021 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy.203.57 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy.

pdfWykaz Nr 3/2021 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy.287.4 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz BIP-ie, znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

pdfWykaz Nr 2/2021 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.337.74 KB