Wybrane inwestycje zrealizowane lub ukończone w 2015 roku.

Zadanie zrealizowano w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach zadania została wykonana rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów. W ramach inwestycji powstał budynek techniczny, a w nim pomieszczenia techniczne – sterownia, prasa do osadów oraz pomieszczenie socjalne. Utwardzono również plac i zamontowano nowe urządzenia specjalistyczne.

Wartość zadania: 1.462.096,97 zł, w tym 835.180,00 zł dofinansowania z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Oczyszczalnia ścieków w Baranowie (1) Powiększ zdjęcie: Oczyszczalnia ścieków w Baranowie (2) Powiększ zdjęcie: Oczyszczalnia ścieków w Baranowie (3)

Logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących się z drogą powiatową o nr 1518L.

Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II.

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowości Łukawka polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na długości 2603 mb.

Wartość zadania – 611.548,66 zł (592.243,70 zł w ramach NPPDL - Etap II, pozostałe: środki własne oraz fundusz sołecki sołectwa Łukawka), w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 296.121 zł.

Powiększ zdjęcie: Przebudowa dróg gminnych w Łukawce (1) Powiększ zdjęcie: Przebudowa dróg gminnych w Łukawce (2)

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

W ramach zadania wykonano stolarkę okienną, elewację cokół, utwardzono teren, wyremontowano wejście oraz wykonano ogrodzenie.

Wartość zadania 189.891,39 zł, w tym dofinansowanie 77.453,00 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Śniadówka (1) Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Śniadówka (2) Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Śniadówka (3) Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Śniadówka (4)