Wybrane inwestycje zrealizowane lub ukończone w 2012 roku.

Zakup zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

W ramach zadania zakupiono wóz asenizacyjny na podwoziu MAN TGM 18.250.

Wartość zadania: 425.204,00 zł netto.

Powiększ zdjęcie: Wóz asenizacyjny na podwoziu MAN (1) Powiększ zdjęcie: Wóz asenizacyjny na podwoziu MAN (2) Powiększ zdjęcie: Wóz asenizacyjny na podwoziu MAN (3)

Logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Baranów poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze 2511 L łączącej dwie drogi powiatowe o numerach 2514 L i 2515 L.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Wartość całości zadania - 473.670,20 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 142.101,00 zł.

Wkład własny Gminy Baranów - 331.569,20 zł.

Wyremontowano drogę łączącą Niwę ze Śniadówką.

Powiększ zdjęcie: Przebudowa drogi Niwa-Śniadówka (1) Powiększ zdjęcie: Przebudowa drogi Niwa-Śniadówka (2) Powiększ zdjęcie: Przebudowa drogi Niwa-Śniadówka (3) Powiększ zdjęcie: Przebudowa drogi Niwa-Śniadówka (4) Powiększ zdjęcie: Przebudowa drogi Niwa-Śniadówka (5) Powiększ zdjęcie: Przebudowa drogi Niwa-Śniadówka (6) Powiększ zdjęcie: Przebudowa drogi Niwa-Śniadówka (7)