Status: W realizacji

Logotypy: Unia Europejska, LGD Zielony Pierścień, LEADER, PROW na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest – Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej.

Projekt obejmuje realizację placu zabaw dla dzieci w miejscowości Huta, w tym:

 1. Wykonanie prac budowlanych w zakresie:
  1. uporządkowanie, plantowanie i profilowanie terenu - 245 m2,
  2. wykonanie koryta oraz warstwy odsączającej z piasku - 245,784 m2;
  3. wykonanie nawierzchni z piasku (powierzchnia 245 m2; grubość warstwy - 30 cm);
  4. wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego z furtką z samozamykaczem (45 m).
 2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury:
  1. zestaw zabawowy (wieża czterokątna bez dachu, pomost wiszący drewniany, drabinka pionowa, zjeżdżalnia prosta; konstrukcja drewno bezrdzeniowe) – 1 szt.;
  2. czworokąt wielofunkcyjny (drabinki, drążek, ścianka wspinaczkowa, rączki gimnastyczne, przeplotnia łańcuchowa; konstrukcja drewno bezrdzeniowe) – 1 szt.;
  3. huśtawka podwójna metalowa (siedzenie proste, siedzisko bezpieczne dla młodszych) – 1 szt.;
  4. huśtawka wagowa (konstrukcja drewno bezrdzeniowe na wsporniku metalowym) – 1 szt.;
  5. karuzela tarczowa (z siedzeniami, z blachą ryflowaną) – 1 szt.;
  6. bujak lew - 1 szt.;
  7. urządzenie fitness – orbitrek wolnostojący – 1 szt.;
  8. ławka żeliwna z oparciem – 2 szt.;
  9. tablica informacyjna z daszkiem – 1 szt.;
  10. kosz na śmieci metalowy z daszkiem – 2 szt.

Wartość projektu: 68 348,32 zł.
Dofinansowanie UE: 43 489,00 zł.

 Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "Zielony Pierścień".

W miesiącu grudniu zakończona została przebudowa drogi  gminnej nr  107401L prowadzącej od drogi powiatowej Baranów – Kurów do ujęcia wody w Czołnie. Przebudowany został odcinek o długości 709 m. W ramach przebudowy:

 • rozebrana została dotychczasowa nawierzchnia z betonowych płyt drogowych,
 • wykonano podbudowę pomocniczą z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm oraz podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
 • położono jezdnię asfaltową o szerokości 5 m i łącznej grubości 9 cm (5 cm – warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna),
 • utwardzono kruszywem pobocza po obu stronach drogi na szerokości 0,5 m,
 • ustawiono niezbędne oznakowanie.

Wykonawcą był Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z miejscowości  Góry.  Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł  583.349,43 zł, w tym:

 • koszt robót budowlanych – 570.126,93 zł,
 • dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 8.610,00 zł,
 • nadzór inwestorski – 4.612,50 zł.

Całość zadania (dokumentacja i prace budowlane)zrealizowano w 2019 r. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów, tj.  371.185 zł.

123456

Logo PROW"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Status: Zakończony

Logotypy: Unia Europejska, PROW na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107401L na odcinku 708,75 m.

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranów o długości 708,75 m, w tym:

 1. rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych typu MON 3x1 m;
 2. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
 3. wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem o szerokości 5,5 m i grubości 15 cm;
 4. wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o szerokości 5,30 m i grubości 20 cm;
 5. wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokości 5,00 m poprzez wykonanie:
  • warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm;
  • warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm;
 6. wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0,75 m, z utwardzeniem kruszywem łamanym o grubości 15 cm i szerokości 0,5 m na całym odcinku;
 7. wykonanie oznakowania pionowego.

Wartość projektu: 583.349,43 zł.
Dofinansowanie UE: 371.158,00 zł (tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych).

Status: W realizacji

Logotypy: Unia Europejska, LGD Zielony Pierścień, LEADER, PROW na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest – Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej.

Projekt obejmuje realizację placu zabaw dla dzieci w miejscowości Czołna, w tym:

 1. Wykonanie prac budowlanych w zakresie:
  1. uporządkowanie, plantowanie i niwelacja terenu,
  2. usunięcie humusu w miejscach pod nawierzchnie, oczyszczenie terenu przeznaczonego na plac zabaw;
  3. wykonanie nawierzchni z piasku (powierzchnia 220,5 m2; grubość warstwy - 35 cm);
  4. wykonanie i montaż ogrodzenia z furtką z samozamykaczem (62 mb.).
 2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury:
  1. zestaw zabawowy (pomost wiszący, trap-schodki, ślizg plastikowy; konstrukcja drewno bezrdzeniowe) – 1 szt.;
  2. sześciokąt wielofunkcyjny (drabinka, drążki, ścianka wspinaczkowa, lina wspinaczkowa, rączki gimnastyczne, przeplotnia linowa, przeplotnia linowa pajęczynowa) – 1 szt.;
  3. wieża strażacka (drabinka, podest na wysokości, rura do zjazdów) – 1 szt.;
  4. huśtawka podwójna metalowa (siedzenie proste, siedzisko bezpieczne dla młodszych) – 1 szt.;
  5. huśtawka wagowa – 1 szt.;
  6. karuzela tarczowa – 1 szt.;
  7. urządzenie fitness – wioślarz – 1 szt.;
  8. ławka z oparciem (na metalowym stelażu) – 2 szt.;
  9. tablica informacyjna z daszkiem – 1 szt.;
  10. kosz na śmieci metalowy z daszkiem – 2 szt.

Wartość projektu: 71.059,00 zł.
Dofinansowanie UE: 57.125,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "Zielony Pierścień".

Status: Zakończony

Logotypy: Unia Europejska, LGD Zielony Pierścień, LEADER, PROW na lata 2014-2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest – Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej.

W ramach projektu zrealizowano:

 1. prace budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Łukawce, gm. Baranów i w jego otoczeniu, polegające na:
  • wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem na ekogroszek,
  • wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ubikacją,
  • montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • wykonanie chodników z kostki brukowej;
 2. zakup wyposażenia do obiektu świetlicy - 10 szt. stołów, 40 szt. krzeseł, stół bilardowy, gra piłkarzyki, wyposażenie do ćwiczeń, stojak na rowery.

Wartość projektu: 89.778,20 zł.
Dofinansowanie UE: 57.125,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "Zielony Pierścień".