badanie rolne 06 08.2023 grafika na strony gminOd 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.

Dopłaty do zbożaSprzedając: pszenicę, pozostałe zboża oraz rzepak i rzepik do 15 czerwca rolnik może otrzymać dopłatę. Do pszenicy jest to 2200 zł/ha. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2023 r.

Co obejmują dopłaty?

Dopłaty za pozostałe zboża: kukurydzę, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki zbożowe, grykę oraz za rzepak i rzepik będą zróżnicowane w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy.

Środki będą pochodziły z budżetu państwa.

Jak otrzymać dopłatę?

Aby otrzymać dopłatę, należy:

 • Sprzedać swoje zboże do 15 czerwca 2023 r.
 • Wziąć fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże.
 • Złożyć wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie 1-30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowym oddziale ARiMR.

Zasady stosowania środków ochrony roślinKOMUNIKAT

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ 

 • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
  i sadowniczych.
 • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu
  i lepszym smaku.
 • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu
  nawet do 30%.

 W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół
przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin
 należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

 Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.

 • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
 • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
 • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
 • Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy
z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 z póź.zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Opryskiwacze KomunikatOPRYSKIWACZE  sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie 

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać:

pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

 Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r., poz. 340 z późn. zm.) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie uprzejmie informuje, że z dniem 4 maja 2023r. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
W dniu 3 marca 2023r. została opublikowana ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/412), której zapisy art. 145 uchylają w art. 15zzzzy: ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Uchylone przepisy czasowo zawieszały ustawowe obowiązki dotyczące konieczności posiadania szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz okresowego badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że w terminie dwóch miesięcy od opublikowania ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, tj. od dnia 4 maja 2023r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania stosownych uprawnień, w tym szkolenia z zakresu środków ochrony roślin do:
• nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych,
• dokonywania zbycia środków ochrony roślin profesjonalnemu użytkownikowi,
• dokonywania zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż użytkownik profesjonalny, bez możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje,
• wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych,
• świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.
Jednocześnie w tym samym terminie zostanie przywrócony obowiązek okresowego badania potwierdzającego sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, którego badania wygasły lub wygasną przed dniem 4 maja 2023r. oraz dla sprzętu starszego niż 5 lat, który nie był wcześniej poddawany badaniom.
Uzupełnienie kwalifikacji oraz przeprowadzenie badania sprzętu należy wykonać w jednostkach do tego uprawnionych.
Rejestry przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie:
• prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
• potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
udostępniane są pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/.
Sankcje karne!
Nieuzupełnienie ww. wymogów, po dniu 4 maja 2023r. będzie podlegało karze grzywny.

Szkolenie: Zasady przyznawania płatności w ramach ekoschematów

Wójt Gminy Baranów, informuje producentów rolnych, że mogą zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą". Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód.

Aplikacja jest dostępna na stronie:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Proszę śledzić informacje Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który monitoruje przebieg suszy rolniczej.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XII edycji Targów TSW 2022, które odbędą się w dniach 12–13 stycznia 2022 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

To wyjątkowa edycja, organizowana po dwuletniej przerwie, dlatego tym bardziej cieszymy się na spotkanie z Państwem. Targi będą znakomitą okazją, by ogrodnicy nawiązali kontakt z producentami i dystrybutorami maszyn, środków ochrony roślin, nawozów, dostawcami środków do produkcji oraz usług.

Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami w:

 • sadownictwie,
 • produkcji truskawek,
 • warzywnictwie,
 • uprawach pod osłonami,
 • przetwórstwie owoców i warzyw (nowość),
 • ogrodnictwie ekologicznym i zrównoważonym.

Wśród prelegentów będą zarówno polscy, jak i zagraniczni specjaliści, naukowcy oraz praktycy. Dla zwiedzających przygotowaliśmy darmowy parking oraz dofinansowanie grup zorganizowanych.

Więcej informacji na temat targów oraz warunków uczestnictwa w imprezie znajduje się na stronie internetowej: www.tsw.pl.

Do zobaczenia!

Zespół TSW

Powiększ grafikę: Rolniku nie truj pszczół - broszura informacyjnaCzy wiesz że:

 • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych
 • Wpływają na wzrost plonów i ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej licznie nasion, oraz lepszym smaku i łagodniejszym zabarwieniu
 • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół:

 • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół
 • Przestrzegać informacji zawartych na etykiecie każdego środka ochrony roślin
 • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół
 • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek
 • Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające