Rekompensaty producentom rolnym - plakatZgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony
Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane
i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie
otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi
skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 r.

Warunkiem uzyskania rekompensaty w 2024 r. jest złożenie
wniosku o jej przyznanie w odniesieniu do podmiotów, które
stały się niewypłacalne w 2023 r.
Wniosek należy złożyć od 1 lutego do 31 marca 2024 r. do
Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR.

Wniosek o przyznanie rekompensaty w 2024 r. należy złożyć – na
formularzu opracowanym przez KOWR – do Dyrektora Oddziału
Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę producenta rolnego. Producent rolny, który wnioskuje
o przyznanie rekompensaty odnośnie do kilku podmiotów, które nie
zapłaciły mu za nabyte produkty rolne, składa wnioski na osobnych
formularzach dla każdego z tych podmiotów.
W bieżącym roku wnioski o przyznanie rekompensaty można
składać w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Baranów przypomina, że w dniach

1 – 29 lutego 2024 roku

można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz  z fakturami

za okres od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku

(pokój nr 18 – podatki)

Druki wniosków można pobrać w pokoju nr 18 Urzędu lub ze strony internetowej www.gminabaranow.pl

Prosimy o podawanie numerów rachunków bankowych  w celu sprawnej wypłaty zwrotu

pdfWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego878.45 KB

Folie rolniczeOdbiór odpadów z folii rolniczych: czarnych i czarno-białych, folii po sianokiszonce, worków po nawozach oraz  typu Big Bag odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. od godz. 8.00 na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Baranowie przy ul. Cmentarnej 10.

Rolnicy zobowiązani są do wysegregowania odpadów na poszczególne frakcje oraz oczyszczenia z błota, ziemi, resztek organicznych i pozbawienia z innej zawartości.
Odpady powinny być zapakowane w worki Big Bag lub spakowane i powiązane.

Nieodpłatny odbiór w/w odpadów zapewnia firma KORNEX.

Więcej informacji można uzyskać po nr tel. (81) 8834027 wew.13.

Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r.

 Można złożyć wniosek  o oszacowanie strat za pomocą specjalnie uruchomionej aplikacji:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Rolnicy, którzy w tym roku ponieśli straty spowodowane wystąpieniem suszy, mogą od 20 września do 15 października br. złożyć wniosek  o oszacowanie strat za pomocą specjalnie uruchomionej aplikacji:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Sposób postępowania:

Po podpisaniu wypełnionego w aplikacji wniosku następuje automatyczne jego przeliczenie i generowany jest protokół        w przypadku, gdy szkody spowodowane przez suszę są wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym. Gdy, szkody zostaną wyliczone na poziomie 30% i mniej generowana jest kalkulacja.

Protokół lub kalkulacja jest dostępna w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, po zalogowaniu się do tej aplikacji profilem zaufanym.

Prawidłowo złożony wniosek wymaga opatrzenia go podpisem zaufanym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniając rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisane 18 listopada 2021 r.

Płatności dla małych gospodarstw

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).

W dniu 13 lipca br. Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania ewentualnej pomocy ze strony Państwa.

Nadal obowiązuje system monitoringu suszy rolniczej prowadzony przez IUNG w Puławach, link:  https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1004063/

Pola monitorowane są za pomocą map satelitarnych. Teledetekcja satelitarna jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskiwanie informacji o charakterze przestrzennym. Na podstawie zdjęć satelitarnych można określić m.in. klasy pokrycia i użytkowania terenu, strukturę upraw, stan rozwojowy oraz kondycję roślinności, zagrożenia uprawy, niedobory wody, prognozować plony oraz kontrolować sposób wykorzystania gruntów, również w przeszłości, w związku z tym wnioski przez aplikację można zgłaszać nawet po zbiorze plonów.

Poniżej znajduje się link do aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/susza-rolnicza2

Jeżeli występują problemy w działaniu aplikacji można je zgłosić do Ministerstwa na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji gminnej (wnioski dostępne w Urzędzie Gminy Baranów,  pokój nr 18,   w godzinach pracy urzędu), zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Wojewody szacunek dokonywany przez komisje gminne nie jest możliwy po sprzątnięciu rośliny w plonie głównym. Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za 2023 rok.

Podsumowując, rolnik, w celu skutecznego zgłoszenia strat ma dwie opcje:
1) Złożyć wniosek tylko poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego; terminy określone na stronie Ministerstwa, pod wyżej umieszczonym linkiem)
lub
2) Złożyć wniosek poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) oraz dodatkowo do komisji gminnej (uprawa w plonie głównym musi znajdować się w dniu oględzin na polu).

Wniosek złożony tylko do komisji gminnej, która z oględzin będzie mogła sporządzić raport (a nie protokół jak przed rokiem 2020), nie jest wystarczający na otrzymanie wsparcia, konieczne jest bowiem złożenie wniosku przez aplikację. Natomiast odwrotnie, tj. jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do komisji gminnej, a złoży wniosek w aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa, będzie mógł wygenerować kalkulację lub protokół strat, będący podstawą do otrzymania wsparcia.

Od 01 – 31 sierpnia 2023 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zwrot przysługuje producentom, którzy zakupili olej napędowy i do wniosku o zwrot oleju napędowego dołączą faktury dokumentujące zakup oleju:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. -   jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha do użytków rolnych i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  -  do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. 

Ponadto informujemy, że w odniesieniu do świń, owiec i koni, producent rolny jest zobowiązany złożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku.

pdfWniosek (wersja do druku)192.59 KBpdfWniosek (wersja aktywna)1.25 MBpdfWzór wniosku akcyza 2023 świnie owce kozy konie637.55 KBdocxOświadczenie konie27.83 KB

Nadleśnictwo Puławy kupi lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

badanie rolne 06 08.2023 grafika na strony gminOd 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.