Żółty szlak rowerowy Żółty szlak rowerowy

Dystans: 29,79 km

Stopień trudności: 3,5

Powiększ grafikę: Mapka żółtego szlaku rowerowego - Pętla wokół gminy Baranów

Opis trasy: Trasa szlaku przebiega przez Obszar Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza". Koryto rzeki zachowało naturalny, silnie meandrujący charakter. Towarzyszą temu silne starorzecza i zastoiska. Obszar Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza" znajdujący się na terenie Gminy Baranów włączony jest również do Obszaru Natura 2000 "Dolny Wieprz". Bogata roślinność "Pradoliny Wieprza" stała się siedliskiem rzadkich gatunków ptaków m. in. perkozów, derkaczy, remizów, pustułek, łabędzi niemych, błotniaków, a także zwierząt: wydry, żółwia błotnego oraz bobrów. Szlak prezentuje interesującą lokalną twórczość garncarzy, umożliwia wypoczynek na łonie natury oraz kontakt z dziewiczą przyrodą. Najniżej położony punkt na trasie znajduje się w dolinie Wieprza na północny wschód w miejscowości Baranów (ok. 124 m n.p.m.) na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 "Dolny Wieprz", najwyższy natomiast - w okolicach miejscowości Śniadówka (ok. 173 m n.p.m.).

Uwaga: Do pokonania trasy, ze względu na przebieg po piaszczystych drogach w niektórych fragmentach, zalecane są rowery terenowe. Po opadach deszczu przejazd w okolicach łąk nad Wieprzem jest dodatkowo utrudniony.

Profil topograficzny: Pod górę: 15,5 km (52%), w dół 14,2 km (48%), deniwelacja: 58m, mediana: 151m

Profil topograficzny żółtego szlaku rowerowego

Szczegółowy opis szlaku oraz interaktywna mapa szlaku znajduje się na stronie internetowej KrainaRowerowa.pl.

Czarny szlak rowerowy Czarny szlak rowerowy

Dystans: 42,18 km

Stopień trudności: 4

Powiększ grafikę: Mapka czarnego szlaku rowerowego - Zagóźdź-Kośmin Powiększ grafikę: Mapka czarnego szlaku rowerowego - Zagóźdź-Kośmin (teren gminy Baranów)

Opis trasy: Trasa szlaku przebiega przez Obszar Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza". Wspaniała, dzika rzeka tworzy malownicze zakola, w których siedliska znajdują dzikie ptaki (czajki, łabędzie, perkozy derkacze, pustułki, remizy, błotniaki i inne) oraz żółwie błotne, wydry, piżmaki, a także bobry. Tereny te cechują wysokie walory krajobrazowe. To swoista mozaika lasów, łąk i torfowisk. Na szlaku znajduje się przepiękny rezerwat "Piskory". Szlak prezentuje interesującą lokalną twórczość garncarzy, sztukę tkacką i plecionkarską, umożliwia wypoczynek na łonie natury oraz kontakt z dziewiczą przyrodą..

Uwaga: Do pokonania trasy niezbędne są rowery terenowe. W okolicach Wieprza (odcinek Składów - Baranów) szlak przejezdny jest wyłącznie latem.

Profil topograficzny: Pod górę: 22,19 km (54%), w dół 18,69 km (46%), deniwelacja: 53m, mediana: 131m

Profil topograficzny czarnego szlaku rowerowego

Szczegółowy opis szlaku oraz interaktywna mapa szlaku znajduje się na stronie internetowej KrainaRowerowa.pl.