Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Baranów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach r+olnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady.

Lp.

Nazwa podmiotu 

 Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów 

 Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy 

 1.

Lub – Eko- Plus

 ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin

Folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych

81 745 20 94

81 441 02 77

 2.

 P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

 ul. Fabryczna 16,

24-320 Poniatowa

 Opony rolnicze

 691370360

 3.

P.P.H.U. Kornex Karolina Mróz

Korzeniów 80

08 – 504 Ułęż

Folia odpadowa
( niezanieczyszczona), siatka, sznurek, opakowania po nawozach,

81 866 76 92

665 622 822

 4.

Orzeł S.A.

Ul. Przemysłowa 50
24 – 320 Poniatowa

Opony

667 713 999

 5.

Eko Prim Sp. z o.o.

Ul. Metalurgiczna 17H
20 – 234 Lublin

Wymagany wpis do rejestru BDO
Odpady mechaniki pojazdowej: tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odpady m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych

81 749 09 26