STANDARDY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE

Tworzywa sztuczne:
opakowania po produktach spożywczych , chemii gospodarczej i kosmetykach, butelki po napojach, folia, torby foliowe (reklamówki)
Metale:
 puszki stalowe i aluminiowe
Opakowania wielomateriałowe:
 kartony po mleku i sokach
NIE WRZUCAJ
opakowań z zawartością , po farbach, środkach niebezpiecznych, zabawek, pieluch, zużytego sprzętu elektronicznego

PAPIER

Papier, tektura:
tektura, gazety, książki, katalogi, czasopisma, pudła tekturowe, koperty (bez foliowych elementów)
NIE WRZUCAJ
papieru zatłuszczonego, brudnego, lakierowanego, powleczonego folią, tapet, worków po nawozach, środkach ochrony roślin, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych itp.

SZKŁO

Opakowania szklane:
butelki, słoiki bez zawartości
NIE WRZUCAJ
Porcelany, ceramiki, szklanek, szkła okiennego, kryształów, żarówek, świetlówek, luster, zniczy, termometrów, kineskopów itp.

BIO

Odpady kuchenne:
obierki, skorupki jaj, resztki jedzenia, owoce, warzywa
Odpady zielone:
trawa, drobne gałęzie, liście, kwiaty
NIE WRZUCAJ
ziemi, odchodów zwierzęcych, kości, mięsa, popiołu