Gmina Baranów
zawiadamia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

Dostawa kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków.