Zachęcamy do śledzenia Systemu obsługi głosowań imiennych Rady Gminy Baranów, na którym znajdą Państwo porządki obrad, obecność radnych na sesjach, wyniki jawnych głosowań imiennych.

Informuję, iż w dniu 30 czerwca 2020 r.
o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy Baranów odbędzie się
XVII Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)

Informuję, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Sali nr 13 Urzędu Gminy Baranów odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Baranów.

Informuję, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Sali nr 13 Urzędu Gminy Baranów odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Baranów.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów
(-) Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)