Informuję, iż w dniu 
25 listopada 2021r. o godz. 11.00
w świetlicy Urzędu Gminy Baranów odbędzie się
XXX Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XXX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)