Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy Łysej Góry będą mogli korzystać z nowej drogi, która zapewni im dogodny dojazd do drogi powiatowej nr 2514L.

Wybudowane zostanie łącznie 1,254 km drogi z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m i grubości 8 cm, z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz 4 mijankami o szerokości 5 m.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez dotacji rządowej z Funduszu Dróg Samorządowych. W kwietniu br. Wójt Mirosław Grzelak wystąpił do Wojewody Lubelskiego o dofinansowanie budowy tej drogi, której wartość kosztorysowa wynosi 700.030 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 350.014 zł, czyli 50% kosztów budowy.

W dniu 15 września, na dożynkach gminnych, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, przekazał Wójtowi Gminy symboliczny czek na ww. kwotę.

Powiększ zdjęcie: Uroczystość przekazania symbolicznych czeków Powiększ zdjęcia: Symboliczny czek dla Gminy Baranów

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2019 r.

Informujemy również, że dofinansowanie na przebudowę dróg otrzymał także powiat puławski w kwocie 8.370.234 zł. W ramach inwestycji powiatu w przyszłym roku przebudowane będą na terenie naszej Gminy drogi prowadzące do Michowa i do Kurowa.

Szukamy domu dla porzuconego psa. Kontakt: Pani Edyta Więsyk, tel. (81) 883-40-27 wew. 13.

Powiększ zdjęcie: Pies szukający domu (1) Powiększ zdjęcie: Pies szukający domu (2) Powiększ zdjęcie: Pies szukający domu (3)

Logotypy: Bezpieczni od azbestu oraz Lubelskie

W związku z otrzymaną informacją od realizatora projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 informuję, iż jesienią planowany jest kolejny IV nabór wniosków na utylizację wyrobów azbestowych.

Dokładny termin naboru będzie podany do publicznej wiadomości i w tym czasie będzie można dokonać zgłoszenia.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Gmina Baranów wskazała lokalizację w celu postawienia paczkomatu w Baranowie przy Urzędzie Gminy Baranów przy ulicy Rynek 14. Paczkomaty InPost to sieć nowoczesnych urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Postawienie paczkomatu w wybranej lokalizacji zależy od firmy i opiera się na ilości osób, które zagłosują na daną lokalizację. Zachęcamy zatem do głosowania na lokalizację paczkomatu w Baranowie.

Instrukcja głosowania:

  1. Wejdź na stronę: https://bliskociebie.inpost.pl/#paczkomat-w-twojej-okolicy_lat=51.55776018721996_lng=22.136043759811173.
  2. Poczekaj na załadowanie się strony z lokalizacją Baranów ul. Rynek 14 (widok strony poniżej). W przypadku gdyby nasza lokalizacja nie załadowała się automatycznie:
    1. Kliknij "Do dzieła".
    2. Przejdź do zakładki "Zagłosuj na lokalizację".
    3. W wyszukiwarce wpisz "Baranów, ul. Rynek 14" i naciśnij Enter lub kliknij w symbol lupy.
  3. Zagłosuj na lokalizację Baranów, ul. Rynek 14.

Zachęć rodzinę, znajomych, sąsiadów do głosowania!

Powiększ grafikę: Strona do głosowania na lokalizację paczkomatu Inpost (zrzut ekranu)

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Poszukujemy właściciela suczki, która błąka się po ulicy Błotnej w Baranowie. Więcej informacji pod nr telefonu 81 883-40-27 wew. 13.

Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (1) Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (2) Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (3)

Informuje właścicieli lasów, że od 10 czerwca 2019 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Baranów. O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach, informuje o umieszczeniu w dniu 29 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Rozporządzenia Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, poz. 3406).

Urząd Statystyczny w Lublinie - LogotypW 2019 roku Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

14 maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie zadań związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Gminę Baranów reprezentowali Wójt Gminy Mirosław Roman Grzelak oraz Skarbnik Gminy Joanna Kukier, którzy odebrali umowę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i nr 107424L w miejscowości Śniadówka Etap I".

Wysokość dofinansowania: 575 034,00 zł,
Wkład własny: 575 034,06 zł,
Ogólna wartość zadania: 1 150 068,06 zł.

Powiększ zdjęcie: Uroczystość wręczenie umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (1) Powiększ zdjęcie: Uroczystość wręczenie umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (2) Powiększ zdjęcie: Uroczystość wręczenie umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (3)