Informacja MZK Puławy Sp. z o.o. dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych.

Szanowni Państwo

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie informuje, że w referendum strajkowym przeprowadzonym w naszej placówce wzięło udział 75% ogółu pracowników. Za przystąpieniem do strajku opowiedziało się 78% osób biorących udział w głosowaniu.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 174) proklamował bezterminowy strajk, który ma się rozpocząć 8 kwietnia 2019 r.

Z przykrością zawiadamiam, że wiąże się to z dużymi utrudnieniami w funkcjonowaniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, zarówno przedszkola, szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Informujemy, że dołożymy wszelkich niezbędnych starań aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieci. Strajk teoretycznie nie może stanowić przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole, jednak brak pracowników znacząco utrudni organizację opieki nad dziećmi.

Jednocześnie informujemy, że egzaminy zaplanowane od 10 – 17 kwietnia 2019 r. odbędą się zgodnie z planem.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie
Piotr Wiącek

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" ogłosił nabór wniosków na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać do Biura LGD od 23 kwietnia do 10 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o ogłoszonym naborze znajdują się na stronie internetowej LGD "Zielony Pierścień".

23 marca odbyła się akcja sprzątania rzeki Wieprz zorganizowana przez Społeczną Straż Rybacką z Baranowie wraz z Zarządem Koła PZW Baranów. Mimo szeroko rozpowszechnionej akcji informacyjnej w akcji wzięło udział tylko 5 osób.

Pomimo tak skromnej frekwencji udało się uporządkować teren wokół dwóch starorzeczy: Czarnego Dołu oraz tzw. Granicy pod Składowem. W trakcie akcji zebrano aż 20 dużych worków śmieci oraz fotel samochodowy.

Dziękujemy bardzo uczestnikom akcji za zaangażowanie, oraz wyrażamy nadzieję, że frekwencja w następnych tego typu akcjach będzie wyższa.
Apelujemy o niezaśmiecanie i zabieranie odpadów ze sobą.

Powiększ zdjęcie: Akcja sprzątania rzeki Wieprz (1) Powiększ zdjęcie: Akcja sprzątania rzeki Wieprz (2) Powiększ zdjęcie: Akcja sprzątania rzeki Wieprz (3) Powiększ zdjęcie: Akcja sprzątania rzeki Wieprz (4) Powiększ zdjęcie: Akcja sprzątania rzeki Wieprz (5)

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Kiermasz roślin ozdobnych.

Kiermasz odbędzie się 5 maja 2019 r. w godz. 8.00 - 16.00 na placu wystawowym LODR w Końskowoli, ul. Pożowska, Końskowola.

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 • wad i chorób narządów ruchu,
 • chorób układu oddechowego.

Dla dzieci z terenu województwa lubelskiego:

 • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 14.07 - 03.08.2019 r.
 • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 31.07 - 20.08.2019 r.

Szczegółowe informacje w Oddziale Regionalnym lub Placówkach Terenowych KRUS Lublin lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2019 r. w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie lub podległych mu Placówkach Terenowych.

Informujemy, że Stowarzyszenie "Zakręcone-Kulturalnie" z Wojciechowa przyjmuje zgłoszenia na nieodpłatne warsztaty malarskie - plener malarski.

Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletni mieszkańcy jednej z gmin należącej do Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" (tj. Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina wiejska/, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn), w tym także osoby z grup defowaryzowanych tj. seniorzy 60+ , osoby bezrobotne po 50 roku życia lub osoby bezrobotne do 30 roku życia.

Liczba uczestników jest ograniczona do 20 osób. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2019 r.

Więcej informacji, w tym zasady rekrutacji, terminy warsztatów i potrzebne dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej LGD Zielony Pierścień.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach 25 marca - 3 kwietnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie - www.wiw.lublin.pl).

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20-30 dawek na 1 km2
 • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
 • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
 • Nie wolno dotykać szczepionki!
 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
/-/ Paweł Piotrowski

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. informuje, że obecnie na terenie województwa lubelskiego realizowany jest projekt "Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy" współfinansowany ze środków UE.

Projekt skierowany jest do 144 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (min. 130 osób), jak również pracowników przewidzianych do zwolnienia (max. 14 osób) z terenu województwa lubelskiego, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu: 519 560 146 lub na stronie internetowej Vision Consulting Sp. z o.o.

GrantUnion Sp. z o.o. z Lublina zaprasza do skorzystania z możliwości bezpłatnych kursów na prawo jazdy z kat. C,C+E, D oraz z kursów gastronomicznych (kucharz,piekarz,cukiernik).

Szkolenia skierowane są do osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa lubelskiego w tym do:

 • osób przewidzianych do zwolnienia na podstawie umowy: o pracę, zlecenie,o dzieło, agencyjnej, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, lub/i
 • osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu