Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać warunki:

  • Powierzchnia działki min. 2 ha,
  • Tereny niezacienione, niezadrzewione,
  • klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki,
  • brak MPZP
  • teren poza obszarem ochrony przyrody,
  • brak rowów melioracyjnych
  • linia energetyczna SN do 500 m

Firma oferuje: atrakcyjny czynsz dzierżawy (9 tys. zł/ ha/rok) oraz umowę dzierżawy na okres 25 lat.

KONTAKT tel. 574 192 016, 570 114 217 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podczas VIII sesji Rady Gminy Baranów (26 czerwca 2019 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Baranów za rok 2018.

Będą mogli w niej wziąć udział także mieszkańcy gminy Baranów, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób - warunek ten wynika z art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2019 r. (ostatni dzień przed dniem sesji Rady Gminy) w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia należy dostarczyć na druku, który można pobrać korzystając z linku znajdującego się niżej.

Mieszkańcy będą zabierali głos w debacie nad Raportem o stanie gminy według kolejności zgłoszeń.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa ust. 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, bez ograniczenia czasowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Antoniewicz

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic, opracowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie.

Poszukujemy właściciela suczki, która błąka się po ulicy Błotnej w Baranowie. Więcej informacji pod nr telefonu 81 883-40-27 wew. 13.

Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (1) Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (2) Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (3)

Wójt Gminy Baranów informuje, że z dniem 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Baranów zostanie wyłożony do wglądu Spis Członków Lubelskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w zaplanowanych na 28 lipca 2019 roku wyborach do Izb Rolniczych.

Podstawa prawna: § 11 pkt 1 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Spis Członków Lubelskiej Izby Rolniczej dostępny będzie w pokoju nr 18, w godzinach pracy Urzędu.

Osoby, które do dnia 17.09.2018 r. złożyły do Wójta Gminy Baranów "Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów", a nie otrzymały decyzji odmownej w tej sprawie, proszone są o zgłaszanie się do Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Baranowie po wypłatę od dnia 11.06.2019 r. od godz. 10:00.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 30 czerwca 2019 r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli.

Informuje właścicieli lasów, że od 10 czerwca 2019 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Baranów. O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach, informuje o umieszczeniu w dniu 29 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Rozporządzenia Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, poz. 3406).