Rolnicy, którzy w tym roku ponieśli straty spowodowane wystąpieniem suszy, mogą od 20 września do 15 października br. złożyć wniosek  o oszacowanie strat za pomocą specjalnie uruchomionej aplikacji:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Sposób postępowania:

Po podpisaniu wypełnionego w aplikacji wniosku następuje automatyczne jego przeliczenie i generowany jest protokół        w przypadku, gdy szkody spowodowane przez suszę są wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym. Gdy, szkody zostaną wyliczone na poziomie 30% i mniej generowana jest kalkulacja.

Protokół lub kalkulacja jest dostępna w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, po zalogowaniu się do tej aplikacji profilem zaufanym.

Prawidłowo złożony wniosek wymaga opatrzenia go podpisem zaufanym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniając rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisane 18 listopada 2021 r.