Informacja Wójta Gminy Baranów

Informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka:

  1. 226/1 o łącznej powierzchni 0,2184 ha

położona w m. Czołna, gmina Baranów – zakończył się w dniu 04 września 2018 r. wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia do przetargu żadnego oferenta.

Wójt Gminy
(-) inż. Robert Gagoś