Gmina Baranów
zawiadamia o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gródek.