Informacja Wójta Gminy Baranów

Informuję, że II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka:

  1. 3395 o łącznej powierzchni 0,3236 ha

położonych w m. Baranów, gmina Baranów – zakończył się w dniu 27 marca 2018 r. wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia do przetargu żadnego oferenta.

Wójt Gminy
(-) inż. Robert Gagoś