Informacja Wójta Gminy Baranów

Informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

  1. 643 o powierzchni 0,0487 ha

położona w m. Motoga, gmina Baranów – zakończył się w dniu 27 marca 2018 r. wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia do przetargu żadnego oferenta.

Wójt Gminy
(-) inż. Robert Gagoś