Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Baranów
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn:

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów.