Wójt Gminy Baranów
ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Baranów.